Störst risk för veterinärbesök för tikar

Visserligen blir hanhundarna oftare sjuka under valptiden, men risken för att tikarna ska bli sjuka är större under en längre period av hundens liv. Mellan ett och fyra års ålder är risken för sjukdomar och skador densamma för båda könen. Från och med fem års ålder blir skillnaderna mellan tikar och hanhundar större ju äldre hunden blir.

Agrias statistik visar att 15 procent av alla hanvalpar gör ett eller fler veterinärbesök på grund av sjukdom eller skada. Tikvalpar lever då ett mer riskfritt liv. Bland dem är det 13 procent som drabbas av sjukdomar eller skador. Men valptiden är relativt kort. Mellan ett och fem års ålder blir tikar och hanhundar sjuka ungefär lika ofta. Från och med fem års ålder, när hunden närmar sig medelåldern, ökar risken för tikarna att bli sjuka betydligt snabbare än för hanhundarna. Vid tio års ålder blir en av fyra tikar samt en av fem hanhundar så sjuka eller skadade att de gör minst ett veterinärbesök det året.

– Trots att det endast är tikar som kan drabbas av livmoderinflammation och juvertumörer är de sjukdomarna två av de vanligaste som Agrias veterinärvårdsförsäkring ersätter.

De är besvärliga och kan bli livshotande om man inte kontaktar veterinären i tid, berättar Lotta Gunnarsson, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Eftersom tikar oftare drabbas av sjukdomar och skador än hanhundar har tikar som kastrerats i förebyggande syfte samt hanhundar en något lägre kostnad för sin veterinärvårdsförsäkring hos Agria Djurförsäkring. För att få det bästa försäkringsskyddet ger Agria rådet att försäkra hunden tidigt – oavsett om det gäller en tik- eller hanhund.

– Försäkringar ersätter sjukdomar som börjar utvecklas efter det att försäkringen tecknats och många sjukdomar kan finnas länge utan att visa symptom. Därför är det säkrast att skaffa en försäkring till valpen så tidigt som möjligt och ha den försäkrad kontinuerligt. Och en olycka kan ju hända när som helst, avslutar Lotta Gunnarsson.

Sammanställningen omfattar cirka 200 000 hundar årligen under åren 1995-2002. Veterinärbesöken avser sjukdomar och skador där kostnaden överstiger självrisken, vilken kan ha varierat under åren. För närvarande är den lägsta självrisken 1 266 kronor. För mer information, besök www.agria.se/breedprofiles.