Vanliga orsaker till veterinärbesök för schäfern

  • Rörelseapparaten
  • Hud
  • Mag och tarmsymtom

- Vi ser att schäfern besöker veterinären oftare än jämförelsegruppen Alla Raser. De vanligaste orsakerna till besöket är symtom från rörelseapparaten, huden samt mag- och tarmsymtom, säger Anna Tranell Lindman, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Schäfern jämfört med andra raser

Jämfört med gruppen Alla Raser så har schäfern fler veterinärvårdsbesök för immunologiska diagnoser, exempelvis allergier. De besöker veterinären oftare för olika hudsjukdomar och klåda. Smärtsymtom från rörelseapparaten som bland annat kan visa sig genom hälta och stelhet, men också problem med höftlederna och med ryggen kopplat till diskarna och kotorna, är vanligare för schäfer än för jämförelsegruppen Alla Raser. Hanarna tycks också drabbas av prostatasjukdomar i större utsträckning än Alla Raser. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot schäfern.

Antalet veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för schäfer jämfört med gruppen alla raser:

Sällan förekommande diagnoser hos schäfern

  • Hjärta
  • Nedre luftvägar
  • Kloskador
  • Hormonella systemet

Många raser har diagnoser som är vanligare i rasen, men också diagnoser som är mindre vanliga. Jämfört med gruppen Alla Raser så besöker schäfern veterinären mer sällan för diagnoser som är relaterade till hjärta, nedre luftvägar, kloskador och sjukdomar kopplade till det hormonella systemet.  

Statistik för schäfer

Schäfern är en populär hundras och många schäfrar är försäkrade i Agria, det innebär att statstiken är omfattande och tillförlitlig.

Vill du veta mer om schäfern?

Är du intresserad av att läsa mer om jack russell terrier? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben

Hos schäferhundklubben kan du läsa mer om rasen, avel och mycket mer

 Om Agria Breed Profiles
  • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är i gruppen ”Alla Raser”
  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 

Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles