Om Agria

Gå direkt till:

Det här är Agria

Agria Djurförsäkring förser Sveriges djur, deras ägare och Sveriges växtodlare med flexibla försäkringslösningar. Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och är Länsförsäkringsgruppens specialistföretag för djur- och grödaförsäkring.

Agria finns även i Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien. I Sverige är vår verksamhet uppbyggd kring två affärsområden:

  • Affärsområde Sällskapsdjur har försäkringar för hundar, katter samt ”smådjur”, det vill säga sällskapsdjur så som gnagare, minigrisar, reptiler och burfåglar.
  • Affärsområde Häst och Lantbruk har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Affärsområdet förser även Sveriges lantbrukare och deras djur och gröda med flexibla försäkringslösningar.
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)
Besöksadress: Tegeluddsvägen 11-13
Postadress: Box 70306
107 23 Stockholm
Telefon: 0775-88 88 88
Organisationsnummer: 516401-8003
Styrelsens säte: Stockholm

 

Ett veterinärt specialistbolag

 

För oss är djurhälsa och omsorgen för djuren grunden till allt vi arbetar med. Därför har vi anställda veterinärer som ska bidra till att vi har den veterinära aspekten i fokus i allt vi gör.

Nära samarbeten med djurägarorganisationer och veterinärbranschen

 

Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning.

Agrias medarbetare

 

De flesta av våra medarbetare och säljare är själva djurägare och alla delar ett stort djurintresse. Engagemanget för djurhållning och djurhälsa kommer naturligt och vi hoppas att det ska kunna inge förtroende i kundkontakter.

Samhällsengagemang och stöd till forskning

 

Agria bidrar genom sitt samhällsengagemang till ett friskare samhälle med djur. Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning.

Kvalitetsarbete och ständiga förbättringar

 

För att säkerställa ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete arbetar vi med ständiga förbättringar och effektivisering. Agria är ISO-certifierade enligt standard för miljö. Det innebär att ett oberoende revisionsföretag säkerställer att det vi säger att vi gör också stämmer överens med verkligheten.

Vi värnar om miljön

Agrias hållbarhetsarbete - Agria arbetar aktivt för att minska påverkan på miljön av den verksamhet som vi bedriver.

Ledning och årsredovisning

Agrias ledning - VD, områdeschefer, med mera.

Agrias styrelse -  Representanter från Länsförsäkringsgruppen och djurägarorganisationer inom område häst, smådjur och lantbruk.

Årsredovisningar - Här hittar du de senaste årsredovisningarna.

Agria genom åren

Utveckling historiskt- Agria grundades 1890 och har sedan dess växt, inte bara i Sverige. Här får du en överblick över företagets utveckling.

Mission - Agria skapar trygghet för djur och människor.

Affärsidé - Agria ska, genom specialistkunskap och engagemang, utveckla och sälja trygghet för djur och människor.

Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning. På så sätt hjälper vi till att utveckla veterinärvården och förbättra djurs liv på andra sätt.

Agrias forskningsfond grundades 1938. Under åren som gått har forskningsfonden utvecklats till att omfatta tre områden; smådjur, häst och lantbruk.

  • Hund, katt och smådjur - Målet är att forskningen ska ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning. Dessutom ska forskningen leda till ökad kunskap om hundens, kattens och de övriga sällskapsdjurens betydelse för oss människor.
  • Häst - Det övergripande syftet för svensk och norsk hästforskning är ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället.
  • Lantbruk - Forskningsfondens medel syftar till att främja forskning hos djur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi.

Agrias forskningsfond

Agria är en arbetsplats där medarbetarnas engagemang och intitaiv värderas högt. Alla medarbetare är djurvänner och de flesta anställda har egna djur. Som medarbetare har du många förmåner.

Agria är en platt organisation och vi arbetar med målkontrakt som innehåller bas-, företagsövergripande-, avdelningsvisa- och individanpassade mål. 

Jobba på Agria och lediga tjänster

Pressrum

Agrias pressrum

Här hittar du pressmeddelanden, bilder, statistik och kanaler för dig som vill följa oss.

Agrias pressrum

Rabatt

Rabatt på djurförsäkring

Agria erbjuder flera olika slags rabatter på försäkring och hjälper dig att spara pengar.

Till rabatterna

Agriakortet

Ett VISA-kort för dig och ditt djur

Agriakortet förenklar ditt besök hos veterinären och ger dig massa förmåner.

Ansök om Agriakort