Dessa användarvillkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Agria. Med Agria avses i dessa Användarvillkor Agria Djurförsäkring.

Genom att gå in på Agrias webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna finns separata villkor. Om användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa användarvillkor.

Agria förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Agria förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet på Agrias webb

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Agria tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Agria anser - utan att behöva visa någon orsak för detta - att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatserna

Allt material som Agria har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke - kommersiellt syfte - förutsätter skriftligt samtycke av Agria.

De varumärken eller andra kännetecken som Agria äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Agria. Agrias varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Agria ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Agrias webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Agrias webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Agria för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Agrias webbplatser.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Agrias webbplatser är - om inte annat uttryckligen framgår - avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Agria alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Agria inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Agria ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Agrias Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.