Hållbarhetsarbete

Vi som arbetar på Agria vill tillsammans med våra kunder minska negativ påverkan i den miljö vi lever i tillsammans med våra djur.

Vi ställer miljökrav på
våra leverantörer och ska minska våra koldioxidutsläpp

Som en del i arbetet för en bättre miljö har vi miljömål som vi jobbar mot. Vi ska till exempel minska våra koldioxidutsläpp vid tjänsteresor och vi ställer miljökrav på våra leverantörer. Vi ska även minska mängden papper som vi skickar ut. Därför satsar vi nu stort på att du som kund ska kunna ta del av försäkringsvillkoren elektroniskt här på vår webbplats och när du är inloggad kan du göra en skadeanmälan och se ditt försäkringsbrev. Förutom att det är bättre för vår miljö blir det dessutom enklare för dig som kund.

Vi vill gärna att du som kund hjälper oss i vårt arbete för en bättre miljö! Ta gärna del av våra tio tips för djurägare om vad du kan göra för miljön i din vardag. Har du egna förslag på vad vi, eller andra djurägare, kan göra för att förbättra miljön, tar vi tacksamt emot dem!