Område: Hund Om Skadestatistik

Agria Dog Breed Profiles Informationen är presenterad på ett enkelt och pedagogiskt sätt med tabeller och diagram där risker för specifika diagnoser är jämförda mellan enskilda raser och alla raser tillsammans. Artiklar
Hundarnas risk för tidig död och sjukdom

Listan är ett urval av raser som visar skillnader i risken för sjukdom och död. Uppgifterna kommer från Agria Breed Profiles och är en sammanställning av cirka 200.000 svenska hundar mellan åren 1995-2002.

Artiklar
Tio vanligaste orsakerna till veterinärbesök År 1995 gjorde nästan 15 procent av alla hundar ett eller flera besök hos veterinären. År 2002 hade andelen ökat till drygt 17 procent. Nya uppgifter visar att nära 50 procent av de svenska hundarna gör ett eller flera sjukbesök hos veterinären under en tvåårsperiod. Artiklar
Svenska hundar allt oftare till veterinären År 1995 gjorde nästan 15 procent av alla hundar ett eller flera besök hos veterinären. År 2002 hade andelen ökat till drygt 17 procent. Nya uppgifter visar att nära 50 procent av de svenska hundarna gör ett eller flera sjukbesök hos veterinären under en tvåårsperiod. Artiklar