Område: Hund Om Statistik

Snart kommer nya Agria Breed Profiles

Under hösten börjar Agria Djurförsäkring släppa ny sjukdomsstatistik. Agria Breed Profiles innehåller värdefull information om vilka diagnoser som förekommer inom vilka raser, och hur raserna står sig hälsomässigt jämfört med andra raser. 

Artiklar
Hundarnas risk för tidig död och sjukdom

Listan är ett urval av raser som visar skillnader i risken för sjukdom och död. Uppgifterna kommer från Agria Breed Profiles och är en sammanställning av cirka 200.000 svenska hundar mellan åren 1995-2002.

Artiklar
Agrias statistik främjar den svenska hundhälsan Sedan många år samarbetar Agria Djurförsäkring med uppfödare genom Svenska Kennelklubben och dess rasklubbar för att förbättra hundhälsan. Grunden är att Agrias statistik ska kunna användas för att identifiera rasens hälsa och stärka hundhälsan. Artiklar