Vanliga orsaker till veterinärbesök för tax

  • Mage och tarm
  • Rörelseapparaten
  • Neoplasi

- Kräkningar och diarré är vanliga orsaker till veterinärbesök för tax, precis som för många andra raser. När det kommer till rörelseapparaten kan vi se att diskbråck och smärta från rygg är bland de vanligare orsakerna till besöket. Neoplasi, som är nummer tre på listan kan exempelvis handla om juvertumörer eller andra tumörer i huden, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Tax jämfört med andra raser

Taxen besöker veterinären mer sällan än jämförelsegruppen Alla Raser. Däremot söker man oftare för symtom från hjärta, nedre luftvägar och för diagnoser kopplade till hanens könsorgan. Vad det gäller hjärtat ser man fler besök för bland annat hjärtsjukdomar, blåsljud och symtom på hjärtsvikt.

Frekvensen av veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för tax (standard) jämfört med gruppen Alla Raser.

Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot tax.

Sällan förekommande diagnoser hos tax

Statistiken visar att besök för immunologiska sjukdomar så som exempelvis allergier och att besvär med både ögon och öron är mindre vanligt för taxen.

Dvärg- och kanintaxar

Våra små taxar, är inte bara mindre i storlek utan även färre till antalet. Statistiken i sin helhet för dvärg och kanintaxar kan du ta del av som medlem i Agria Breeders Club. Däremot har vi valt att lyfta fram några skillnader mot normaltaxen.

Dvärg- och kanintaxar besöker veterinären oftare än standarstaxen för bland annat: hjärta, mage/tarm, könsorgan och tänder – de besöker också veterinären något oftare än både standardtaxen och jämförelsegruppen Alla Raser överlag.

Statistik för tax

Statistiken utgår från normaltaxen som är den storlek på tax som är vanligast. Alla hårlag; långhårig, korthårig och strävhårig ingår. Är du intresserad av våra mindre taxar, hittar du även skillnader mellan normaltaxen och dvärg- och kanintaxar ovanför.

Vill du veta mer om tax?

Är du intresserad av att läsa mer om tax? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben

Hos Svenska Taxklubben kan du läsa mer om rasen, avel och mycket mer

Om Agria Breed Profiles

  • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är för gruppen ”Alla Raser”
  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 
Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Mer om Agria Dog Breed Profiles