Vanliga orsaker till veterinärbesök för jämthund

 • Skador
 • Mage/tarm
 • Rörelseapparaten

- Skador är den vanligaste orsaken till veterinärbesök för jämthundar, där viltskador och hudskador är orsaken till en stor del av dessa. Som näst vanligaste besöksorsak på listan ser vi besvär från mag- och tarmkanalen, där är dock besöksfrekvensen mycket lägre än för jämförelsegruppen Alla Raser, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Jämthund jämfört med andra raser

Jämthunden besöker veterinären mer sällan än jämförelsegruppen Alla Raser. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot jämthundens. Några av jämthundens mest vanliga orsaker till veterinärbesök är mera sällsynta i jämförelse med Alla Raser. Besvär kopplat till mage/tarm och rörelseapparaten är två utav rasens främsta orsaker till veterinärbesöket, men frekvensen för deras veterinärbesök kopplat till dessa diagnoser är i relation till Alla Raser fortfarande lägre. Däremot visar statistiken att besvär från rörelseapparaten är något vanligare för jämthundar än för andra jakthundsraser.

Jämthunden besöker veterinären oftare än jämförelsegruppen för både skador och luftvägsproblematik, så som jakthundsödem och lungödem.

Sällan förekommande diagnoser hos jämthund

Jämthunden besöker veterinären mer sällan för symtom från öron, hud, ögon, urinvägar och hjärta. Samt immunologiska sjukdomar som exempelvis allergier och hudproblem.

 • Öron
 • Hud
 • Ögon
 • Urinvägar
 • Hjärta
 • Immunologiska sjukdomar

Statistik för jämthund

Jämthunden är en populär hundras och många jämthundar är försäkrade i Agria, det innebär att statstiken är omfattande och tillförlitlig.

Vill du veta mer om jämthund?

Är du intresserad av att läsa mer om jämthunden? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben

Om Agria Breed Profiles

 • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är för gruppen ”Alla Raser”
 • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
 • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 

Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles