Vanliga orsaker till veterinärbesök för cavalier king charles spaniel

  • Mage/tarm
  • Hud
  • Hjärta

- Veterinärbesök relaterade till king charles spanielns hud och hjärta är väldigt vanliga för rasen. De sticker även ut jämfört med andra raser, hjärtbesöken är dessutom mer än dubbelt så vanliga som för jämförelsegruppen Alla Raser, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Vanliga hudproblem som drabbar cavalier king charles spaniel är klåda, pyodermi som är infektion i huden samt follikulit som är infektion i hårsäcksdel av huden. När det kommer till hjärtat drabbas de av symtom som blåsljud och hjärtsvikt, men också av klaffsjukdomar. Mag- och tarmproblematik är vanligt hos många raser, så även för cavalierer. Kräkningar och diarrér är vanliga orsaker till besök kopplade till mag- och tarmkanalen.

Cavalier jämfört med Alla Raser

Cavalier king charles spaniel besöker veterinären oftare än jämförelsegruppen Alla Raser. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot cavalier king charles spaniel.

Cavalierer har fler besök knutna till hjärtat, men de har även fler besök än jämförelsegruppen på grund av diagnoser kopplade till ögonen, analområdet och neurologiska sjukdomar. Det handlar bland annat om infektion/inflammation i ögonen, hornhinnesår, analsäcksinflammationer och epilepsi.

Frekvensen av veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för cavalier king charles spaniel jämfört med gruppen Alla Raser:

Sällan förekommande diagnoser hos cavalier king charles spaniel

- Precis som att vissa av cavalierens vanligaste diagnoser sticker ut jämfört mot Alla Raser så gör även sällan förekommande diagnoser det. Traumatiska skador och tumörsjukdomar som kallas för neoplasier är sådana diagnoser som är mindre vanliga hos rasen, säger Lotta Möller, veterinär på Agria.

Även immunologiska besvär och diagnoser kopplade till klorna är färre för rasen enligt statistiken.

Statistik för cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel är en vanlig hundras i Sverige och många är försäkrade i Agria. Statistiken för rasen är omfattande och tillförlitlig.

Vill du veta mer om cavalier king charles spaniel?

Är du intresserad av att läsa mer om cavalier king charles spaniel? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben

Hos Cavaliersällskapet kan du läsa mer om rasen, avel och mycket mer

Om Agria Breed Profiles

  • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är för gruppen ”Alla Raser”
  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 
Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Mer om Agria Dog Breed Profiles