En SCB-undersökning från 2006 visar att antalet hundar i Sverige uppgår till cirka 730 000 och antalet katter till cirka 1,3 miljoner.

Undersökningen är utförd på uppdrag av Manimalis, en organisation som arbetar för att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter, i samarbete med Svenska Kennelklubben, Agria Djurförsäkring och Masterfoods. Hundarna är mest populära i Norrbotten/Västerbotten medan Gotland/Småland har flest antal katter per invånare.

Vanligt med fiskar

Studien, som omfattar 20 200 personer i åldrarna 16-99 år, visar även att akvariefiskar är det mest frekventa sällskapet efter hund och katt och att vi i betydligt högre grad försäkrar hundar än katter.

”Medelsvensson”, som har två barn, bor i villa och kör en silvergrå Volvo, har sannolikt en katt. I 23 procent av barnhushållen finns en katt, medan det finns hund i 19 procent av dem. Knappt var tionde hushåll uppger ett annat sällskapsdjur än katt eller hund, och bland de riktigt ovanliga hittar vi bland annat vandrande pinnar, minigrisar, höns och dammfiskar.

Posititv effekt på hälsan

– Vi vet att sällskapsdjuren har en generellt positiv effekt på hälsan, och det är glädjande att så många i Sverige har möjlighet att träffa ett djur varje dag, säger Ulla Björnehammar, ordförande i Manimalis.

Manimalis har tidigare presenterat ett betydligt högre antal katter och hundar i Sverige. Att resultaten skiljer sig åt beror framför allt på skillnader i hur studierna är genomförda.

– Det känns bra att vi nu har en gedigen undersökning som med stor exakthet visar hur många hundar och katter som finns i Sverige, fortsätter Ulla Björnehammar. Den här studien är större än någon annan motsvarande svensk studie.

En ökning kan dock anas sedan SCBs tidigare studie som genomfördes under 2005 på uppdrag av Djurskyddsmyndigheten, då totalantalet angavs till cirka 660 000 hundar och 1,2 miljoner katter. Skillnaden är inom den statistiska felmarginalen.