Vanliga orsaker till veterinärbesök för border collie

 • Rörelseapparaten
 • Skada
 • Mage/tarm

  - Den vanligaste orsaken till veterinärbesöket för border collie är besvär från rörelseapparaten. Vi ser att smärta från bland annat rygg och höft är vanliga symtom från just rörelseapparaten. Även skador toppar listan, där det vanligtvis handlar om skador i huden och skador på leder, ligament, muskler och senor, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Mag- och tarmproblematik är vanligt hos många raser, så även för border collie. Kräkningar och diarrér är vanliga orsaker till besök kopplade till mag- och tarmkanalen.

Border collie jämfört med raser

Border collien besöker i snitt veterinären mer sällan jämfört med gruppen Alla Raser. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot border collien.

Däremot är besöksantalet för neurologiska besvär, exempelvis epilepsi, högre hos border collie än hos jämförelsegruppen.

Osteochondros är även det en vanligare diagnos hos rasen jämfört med Alla Raser.

Frekvensen av veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för border collie jämfört med gruppen Alla Raser:

Sällan förekommande diagnoser hos border collie

Border collien drabbas i lägre utsträckning av immunologiska sjukdomar och får inte besvär med öron, ögon och hud i samma utsträckning som jämförelsegruppen, enligt statistiken.

 • Immunologiska sjukdomar
 • Öron
 • Ögon
 • Hud

Statistik för border collie

Border collie är en vanlig hundras i Sverige och många är försäkrade i Agria. Statistiken för rasen är omfattande och tillförlitlig.

Vill du veta mer om border collie?

Är du intresserad av att läsa mer om border collie? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben

Hos Svenska Vallhundsklubben kan du läsa mer om rasen, avel och mycket mer

Om Agria Breed Profiles

 • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är för gruppen ”Alla Raser”
 • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
 • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR.
Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles