Vanliga orsaker till veterinärbesök för chihuahuan

  • Mage/tarmsymtom
  • Rörelseapparaten

- Vi ser att chihuahuan besöker veterinären något mer sällan än jämförelsegruppen Alla Rase. Veterinärvårdsbesöken handlar ofta om mag- eller tarmsymtom, men de har även frekventa veterinärvårdsbesök för symtom kopplade till rörelseapparaten och då främst relaterat till knälederna.  säger Anna Tranell Lindman, veterinär på Agria Djurförsäkring.

När det gäller mag- och tarmsymtom är kräkningar och diarréer vanliga orsaker till besöket. Symtom i rörelseapparaten beror oftast på symtom kopplade till knäleder, men det kan också handla om ospecificerade smärtproblem i rygg och övriga rörelseapparaten.

Chihuahua jämfört med andra raser

Chihuahuaor besöker veterinären mer sällan än jämförelsegruppen Alla Raser överlag, men de söker oftare än jämförelsegruppen för problematik kopplat till knäna, exempelvis utvecklingsrubbningen patellaluxation. De söker även veterinärvård oftare för symtom kring analområdet, som exempelvis analsäcksinflammation. Chihuahuaor söker även vård i större utsträckning än jämförelsegruppen för hjärtproblem som endocardos som kan leda till hjärtsvikt, men också epilepsi och andra ospecificerade neurologiska symtom, samt symtom ifrån de övre luftvägarna. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot chihuahuans.

Veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för chihuahua jämfört med gruppen Alla Raser:

Sällan förekommande diagnoser

  • Hud
  • Öron
  • Immunologiska sjukdomar

Många raser har diagnoser som är vanligare i rasen, men också diagnoser som är mindre vanliga. Jämfört med gruppen Alla Raser så har chihuahuan färre veterinärvårdsbesök för diagnoser kopplat till huden - så som skador, klåda och hudtumörer men även öronproblem och immunologiska sjukdomar som exempelvis allergier förekommer mer sällan.

Statistik för chihuahua

Chihuahua är en populär hundras och många är försäkrade i Agria, det innebär att statstiken är omfattande och tillförlitlig.

Vill du veta mer om chihuahua

Är du intresserad av att läsa mer om jämthunden? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben:

Korthårig chihuahua
Långhårig chihuahua

Om Agria Breed Profiles

  • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är för gruppen ”Alla Raser”
  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 
Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles