Vanliga orsaker till veterinärbesök för jack russell terrier

  • Mage/tarm
  • Skador
  • Neoplasier

    - Kräkningar och diarrér är vanliga mag- och tarmproblem som ligger i topp hos många raser, men utöver det så drabbas jack russel terriern av en del skador. Vanliga skador är hudskador och kloskador, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Jack russell terrier jämfört med Alla Raser

Jämfört med gruppen Alla Raser så besöker jack russell terriern veterinären mer sällan överlag. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot jack russel terrierns. Det gäller även för två av rasens toppdiagnoser ovan. Mag- och tarmproblematik och neoplasier, som är en tumörartad tillväxt som kan vara godartad eller elakartad och vara belägen i olika delar av kroppen, är nummer ett och tre på listan över de mest frekventa besöksorsakerna när man tittar på övergripande diagnoser. Trots att diagnoserna är så pass vanliga för jack russel terriern, så är det faktiskt mindre vanligt för rasen än för jämförelsegruppen Alla Raser. Däremot skadar sig rasen något oftare än jämförelsegruppen Alla Raser.

Antalet veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för jack russell Terrier jämfört med gruppen Alla Raser. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot jack russel terrier.

Sällan förekommande diagnoser hos jack russell terrier

Statistiken visar att rasen har färre besök för öronproblem så som öroninflammationer. De har också lägre förekomst av diagnoser kopplade till könsorganen för både hanar och honor, samt för urinvägsinfektion/inflammation. Infektioner och inflammationer i ögonen och konjunktiva förekommer mer sällan för jack russel terrier än för jämförelsegruppen Alla Raser, likväl som hudsjukdomar som är mindre vanligt.

Statistik för jack russell terrier

Jack russel terrier är en populär hundras och många jack russel terriers är försäkrade i Agria, det innebär att statstiken är omfattande och tillförlitlig.

Vill du veta mer om jack russell terrier?

Är du intresserad av att läsa mer om jack russell terrier? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen hos Svenska Kennelklubben

Hos jack russell klubben kan du läsa mer om rasen, avel och mycket mer

Om Agria Breed Profiles

  • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är för gruppen ”Alla Raser”
  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 

Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles