Vanligaste orsakerna till veterinärbesök för golden retrievern

  • Symtom mage/tarm
  • Rörelseapparaten
  • Tumörer

- Vi ser att golden retriever besöker veterinären lite oftare än jämförelsegruppen Alla Raser. De vanligaste orsakerna till besöket är symtom från mage- och tarm, rörelseapparaten och tumörer, säger Anna Tranell Lindman, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Tumörerna kan vara godartade eller elakartade och vara belägna i olika delar av kroppen.

Golden retriever jämfört med andra raser

Jämfört med gruppen Alla Raser så har golden retriever fler veterinärvårdsbesök för sjukdomar i öronen så som öroninflammationer och blodöra. De söker veterinärvård oftare för olika typer av hudproblem som hudtumör och klåda. Golden retrievertikar behöver oftare vård för livmoderinflammation än tikar i jämförelsegruppen Alla Raser. Bakteriella infektioner av olika slag och hypotyreos, som innebär nedsatt funktion av sköldkörteln, är vanligare för golden retriever än för Alla Raser. Indelningen Alla Raser är en hopslagning av Alla Rasers samlade statistik jämfört mot golden retrieverns.

Veterinärbesök mellan åren 2011-2016 för golden retriever jämfört med gruppen Alla Raser:


Sällan förekommande diagnoser

  • Hjärta
  • Nedre luftvägar
  • Könsorgan, hane
  • Smärtsymtom från rygg

Många raser har diagnoser som är vanligare i rasen, men också diagnoser som är mindre vanliga. Jämfört med gruppen Alla Raser så besöker golden retrievern veterinären mer sällan för diagnoser kopplade till hjärta, nedre luftvägar eller sjukdomar relaterade till hanens könsorgan, till exempel prostata. Även smärtsymtom från ryggen har en lägre besöksfrekvens för golden retriever än för jämförelsegruppen.

Statistik för golden retriever

Golden retriever är en populär hundras och många är försäkrade i Agria, det innebär att statstiken är omfattande och tillförlitlig.

 

Vill du veta mer om golden retrievern

Är du intresserad av att läsa mer om golden retriever? På Svenska Kennelklubben och hos rasklubben hittar du mer information om rasen. Där får du bland annat koll på rasens egenskaper, sjukdomar och skador.

Mer om rasen på SKK 
Mer om rasen hos rasklubben

Om Agria Breed Profiles

  • Antal veterinärbesök för varje hundras jämförs med hur vanlig diagnosen är i gruppen Alla Raser.
  • Underlaget bygger på de hundar som besökt veterinär och använt sin djurförsäkring under perioden 2011-2016
  • Frekvensen är beräknad på djur-År-under-Risk vilket avser den tid som varje djur var försäkrat under perioden 2011-2016. Ett djur som är försäkrat i ett år genererar 1,0 ÅUR, ett djur försäkrat i ett halvår genererar 0,5 ÅUR. Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR. 
Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben. Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Agrias statistik används även i olika forskningssammanhang vid de skandinaviska universiteteten i Sverige, Norge, Danmark, Finland, men också i andra delar av världen.

Agria Breed Profiles är en viktig del i att definiera och uppmärksamma gemensamma sjukdomar och skador i olika hundraser. De är ett stöd i rasklubbarnas arbete med att identifiera hälsorelaterade åkommor och sätta gemensamma avelsmål, säger Brenda Bonnett, kanadensisk professor och en av grundarna av hälsoprofilerna. Arbetet har finansierats via Agria och SKK Forskningsfond.

Läs mer om Agria Dog Breed Profiles