Hundförsäkring - frågor och svar

Hur mycket en hundförsäkring kostar beror bland annat på:

  • Hundens ras
  • Kön på hunden
  • Var du bor
  • Vilken försäkring du väljer
  • Vilka val du gör i försäkringen (ex. ersättningsbelopp och självrisker)
  • Rabatter

Köp hundförsäkring här

Läs mer om våra hundförsäkringar här

Du kan själv vara med och påverka hur mycket din försäkring kommer att kosta:

Ersättningsbelopp

Välj det ersättningsbelopp som passar både din hund, dig själv och din plånbok. Vill du ha en mer omfattande försäkring väljer du ett högre ersättningsbelopp. Vill du ha en billigare försäkring med lägre skydd väljer du ett lägre ersättningsbelopp. 

Självrisk

Kom ihåg att en högre självrisk ger dig ett lägre pris på försäkringen, men en högre kostnad hos veterinären. En lägre självrisk ger dig istället ett högre pris på försäkringen, men en lägre kostnad hos veterinären.

Rabatter

Det finns många rabatter du kan få som gör din försäkring billigare. Webbrabatt, valprabatt och klubbrabatt är några exempel på rabatter du kan få hos oss.

Många hundägare väljer en veterinärförsäkring som grund. För att veta vilken som passar dig och din hund bäst jämför vi våra två veterinärvårdsförsäkringar här. Du kan välja mellan Agrias Hundrasförsäkring och Agria Veterinärvård.

Båda veterinärvårdsförsäkringarna ersätter dig vid sjukdom och skada. De största skillnaderna är att rehab och medicin ingår i hundrasförsäkringen. Den har dessutom en längre självriskperiod och möjlighet att höja ersättningsbeloppet under försäkringsåret. 

Köp hundförsäkring här

Läs mer om våra hundförsäkringar här

Jämförelse hundförsäkring

  Hundras-försäkring Veterinärvårds-försäkring
Samma veterinärvårdsbelopp hela hundens liv
Fria samtal till FirstVet
Rehab & medicin ingår
Möjlighet att höja ersättningsbeloppet

Ett besök hos veterinären kan bli dyrt. För att slippa behöva stå för hela kostnaden själv är det många som väljer att ha en försäkring på sin hund.  Du väljer själv vad du vill försäkra din hund mot.

Veterinärvårdsförsäkring - Om din hund skadar sig eller blir sjuk och behöver besöka veterinär får du ersättning för dina kostnader för undersökning och behandling.

Livförsäkring – Om din hund dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulen får du ersättning med en livförsäkring.

Tilläggsförsäkring – Vill du ha ännu mer skydd för din hund, då har vi flera tillägg du kan köpa till för att göra din försäkring ännu mer omfattande

Specialförsäkring – Har du speciella behov och vill ha en försäkring som täcker dessa? Då har vi specialförsäkringar för exempelvis dig som föder upp eller jagar med din hund.

Olika försäkringar har olika syften men det kan vara svårt att veta vilken försäkring man är i behov av och vad den faktiskt ersätter. Här hittar du vilka hundförsäkringar vi har och vad som skiljer dem åt.

Veterinärvårdsförsäkring – ger ersättning hos veterinären vid skada och sjukdom. Välj mellan Agrias Hundrasförsäkring eller Agria Veterinärvård.

Livförsäkring – ger ersättning om din hund dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulen.

Tilläggsförsäkringar – gör din försäkring ännu bättre. Välj bland medicin, rehab, trygghet, avel och användbarhet.

Specialförsäkringar:

Flockförsäkring - för dig med minst fyra hundar

Dolda Felförsäkring - för dig som är uppfödare

Olycksfallförsäkring - för dig som vill hålla nere kostnaderna

Valpkullsförsäkring - för dig med oregistrerade valpar

Jakthundsförsäkring

Jaktlagsförsäkring

Vår billigaste hundförsäkring heter Agria Mini. Det är en veterinärvårdsförsäkring för dig som vill ha en billigare försäkring med ett begränsat skydd.

Köp Agria Mini här

Läs mer om Agria Mini

  Hundrasförsäkring Agria Mini
Veterinärvård
Medicin
Rehab
Val av ersättningsbelopp
Ersätter avancerad vård

Skillnader mellan vår mest omfattande försäkring Agria Hundrasförsäkring och Agria Mini.

Även om man kanske inte vill utsätta sin hund för en större operation på grund av dess ålder, så kan också en mindre skada eller sjukdom bli dyr. Ju äldre en hund blir desto oftare behöver den dessutom besöka veterinären i regel.

Visste du att hos Agria har din hund samma ersättningsbelopp oavsett ålder. 

Din gamla hund kan exempelvis drabbas av njursvikt och behöva läggas in på djursjukhus för behandling. Även om det inte krävs någon operation och att hunden ofta tillfrisknar inom kort kan det bli en dyr historia med en akut vistelse på djursjukhuset.

Ibland behövs ett veterinärintyg för att teckna eller ändra i försäkringen. Tänk på att veterinärintyget inte får vara äldre än 30 dagar när du tecknar eller ändrar din försäkring.

Veterinärintyg

Vi behöver alltid en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring. En hälsodeklaration består av frågor om hundens tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. En hälsodeklaration kan du som kund lämna muntligt eller skriftligt.

Vi kan behöva ett veterinärintyg om:

  • Hunden har ett livförsäkringsbelopp som är högre än 20 000 kronor
  • Hunden är importerad från ett land utanför Norden, inom de senaste fyra månaderna

Livförsäkringen kan höjas om din hund exempelvis har fått utställnings- eller jaktmeriter. Du kan ansöka om höjning av livförsäkringen innan din hund har fyllt sex år (för vissa raser fyra år). 

För att ansöka om höjning av livförsäkringen, kontakta vårt kundcenter så hjälper vi dig.

Läs mer om hundens livvärde här

Du kan försäkra din valp från och med att den blivit sex veckor gammal. Vi rekommenderar alla valpägare att teckna en veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader för undersökning och behandling på grund av sjukdom eller olycksfall. Det mest heltäckande skyddet får du om din hund är oavbrutet försäkrad innan fyra månaders ålder.

Vill du även kunna få ersättning om hunden skulle dö eller behöva avlivas bör du även teckna en livförsäkring.

Vill du utöka din försäkring ännu mer kan du köpa till någon av våra tilläggsförsäkringar

Nej, din hundförsäkring täcker inte för den typen av skada. Däremot har din hemförsäkring ett ansvarsmoment som kan täcka ditt skadeståndsansvar som hundägare.