Hundförsäkring - frågor och svar

Det kan dyka upp många frågor när det gäller hundförsäkring. Här ger vi dig svar på några vanliga frågor.

Olika försäkringar har olika syften. Skillnaden ligger i vad du vill försäkra dig mot.

  • En veterinärvårdsförsäkring skyddar dig mot kostnader som kan uppstå om din hund behöver undersökas och behandlas av en veterinär till följd av sjukdomar eller olycksfall.
  • En livförsäkring ger ersättning om din hund dör.
  • För dig som är uppfödare har vi en avelsförsäkring.

När du köper en försäkring kan det även finnas möjlighet att köpa en tilläggsförsäkring, som ger dig ett extra skydd mot något som du efterfrågar, till exempel skydd mot medicinkostnader.

Slutligen skiljer försäkringarna sig åt i hur mycket de ersätter och hur mycket du behöver betala i självrisk och premie. Till dig som funderar på att köpa en försäkring råder vi dig till att se över just ditt behov och de faktorer som är viktiga för dig.

Läs om våra försäkringar här


Vad kostar en hundförsäkring?

Priset för en hundförsäkring bygger på de skadekostnader din hundras har, vilket kön hunden har och var i landet du bor. Det innebär att alla hundraser ska bära sin egen kostnad. De första åren i hundens liv är premien lägre. För hundar som försäkras efter sju års ålder tillkommer ett seniortillägg. Valpar under fyra månader får rabatt.


När behövs veterinärintyg?

Ibland behövs ett veterinärintyg för att teckna- eller ändra försäkringen. Tänk på att veterinärintyget inte får vara äldre än 30 dagar när du tecknar eller ändrar din försäkring.

Vi kan behöva ett veterinärintyg om:

  • Hunden har ett livförsäkringsbelopp som är högre än 25 000 kronor
  • Hunden är importerad från ett land utanför Norden, inom de senaste fyra månaderna

Vi behöver alltid en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring. En hälsodeklaration består av frågor om hundens tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. En hälsodeklaration kan du som kund lämna muntligt eller skriftligt.


När kan jag höja livförsäkringen?

Försäkringsbeloppet i liv- och användbarhetsförsäkringen bestäms av hundens marknadsvärde. Med marknadsvärde menas vad det skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Livförsäkringen kan höjas om din hund exempelvis har fått utställnings- eller jaktmeriter och beloppet bestäms bland annat av Svenska Jägareförbundets och Svenska Kennelklubbens värderingslistor. Du kan ansöka om höjning av livförsäkringen innan din hund har fyllt sex år (för vissa raser fyra år). För att ansöka om höjning av livförsäkringen, kontakta vårt kundcenter så hjälper vi dig.


Finns det någon anledning att ha kvar försäkringen på mitt gamla djur?

Många sjukdomar och skador kommer med stigande ålder. Även om man kanske inte vill utsätta sitt djur för en jätteoperation på grund av dess ålder, så kan också en mindre skada eller sjukdom bli dyr. Din gamla hund kan till exempel drabbas av vinterkräksjukan (vilken inte kräver någon operation) och hunden kanske måste läggas in på djursjukhus för att få dropp och hjälp att återhämta sig. En akut vistelse på djursjukhuset i ett par dagar kan kosta allt mellan 5 000 och 15 000 kronor.

Hos Agria har din hund samma försäkringsbelopp oavsett ålder. Du väljer själv ett försäkringsbelopp, läs mer om vilka belopp du kan välja mellan. Detta belopp förnyas varje försäkringsår, hela hundens liv.


Jag ska köpa en valp snart, när kan jag försäkra den och vilken försäkring ska jag välja?

Du kan försäkra din valp från och med att den blivit sex veckor gammal. Vi rekommenderar alla valpägare att teckna vår veterinärvårdsförsäkring som ersätter kostnader för undersökning och behandling på grund av sjukdom eller olycksfall. Det mest heltäckande skyddet får du om din hund är oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Vill du även kunna få ersättning om hunden skulle dö eller avlivas bör du även teckna en livförsäkring. Du kan göra din valpförsäkring ännu mer täckande genom att teckna till försäkring för medicin och rehabilitering.

Ska hunden gå i avel rekommenderar vi även att du, förutom en veterinärvårds- och livförsäkring, tecknar en tilläggsförsäkring för avel. Ska du tävla eller jaga med hunden eller om den ska arbeta är en tilläggsförsäkring för användbarhet att rekommendera.


Jag ska köpa en valp som inte är dolda fel-försäkrad. Kan jag själv teckna en Dolda fel-försäkring?

Ja. Från och med 1 april 2015 ingår Dolda fel-skydd när du tecknar försäkring för en valp före fyra månaders ålder. Om hunden inte är försäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen tolv månaders karens från nyteckningsdatum i Agria.

Dolda fel-försäkring


Gäller försäkringen om min hund orsakar en olycka?

Nej, din försäkring gäller för din hund om den skulle bli sjuk eller skadas. Din hemförsäkring har ett ansvarsmoment som kan täcka ditt skadeståndsansvar som hundägare.


Varför kostar det mer att försäkra en tik?

På grund av att tikar har en mycket högre skadekostnad än hanar totalt sett, har vi valt att göra det rättvist genom att tikarna också får betala ett högre pris.

Väljer du att kastrera din tik i förebyggande syfte får du samma pris på försäkringen som för en hanhund. 

Vi har inte tagit ställning till för- och nackdelar med att kastrera tikar i förebyggande syfte, utan har valt att införa den här premieskillnaden enbart på grund av okastrerade tikars höga skadekostnader.