Agria Flock Guld

 • Kollektiv veterinärvårdsförsäkring
 • För fyra hundar eller fler – ingen övre begränsning
 • Välj veterinärvårdsbelopp som passar dig
 • Marknadens högsta belopp för veterinärvård
 • Ansvar- & rättsskyddförsäkring ingår

För dig som är uppfödare och har 4 hundar eller fler och vill ha ett tryggt skydd för din flock. I försäkringen ingår även ansvar- och rättsskyddförsäkring helt gratis med hjälp om din hund skadar en person eller en annan hund och du krävs på skadestånd. Även med ersättning för rättshjälp om du hamnar i en tvist med en valpköpare. Försäkringen kan tecknas av dig med godkänt kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKK).

Ersättningsnivå och självrisk

Välj mellan 90 000 eller 120 000 i ersättningsbelopp

3000 kr och 25 % rörlig

Agria Flock Silver

 • Kollektiv veterinärvårdsförsäkring
 • För tio hundar eller fler – ingen övre begränsning
 • Välj veterinärvårdsbelopp som passar dig
 • Marknadens högsta belopp för veterinärvård

För dig med tio hundar eller fler som vill ha ett tryggt skydd för din flock.

Ersättningsnivå och självrisk

Välj mellan 90 000 eller 120 000 i ersättningsbelopp

3000 kr och 25 % rörlig

Agria Flock Brons

 • Kollektiv veterinärvårdsförsäkring (begränsad)
 • För tio hundar eller fler – ingen övre begränsning

För dig med 10 hundar eller fler som vill ha ett något begränsat skydd för din flock. Försäkringen har bland annat begränsningar för tänder och strålbehandling, se alla begränsningar i villkoret.

Ersättningsnivå och självrisk

För dig som har 10-19 hundar är ersättningsbeloppet 60 000 kronor, för 20 hundar eller fler är ersättningsbeloppet 90 000 kronor.

Om du har 20 hundar eller fler kan du välja om du vill ha två små flockar, eller en stor.

3000 kr och 25 % rörlig

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare

Ring vårt kundcenter

0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här

Fler än en flock

Du kan teckna fler än en flockförsäkring om varje flock består av minst 10 hundar i varje flock. Du kan då välja att ha t.ex. två guldflockar med 10 eller fler hundar i varje, eller en guldflock och en bronsflock med 10 eller fler hundar i varje.