Vad innebär det att ha rehab i min försäkring?

  • Få ersättning för rehabilitering i form av simning, massage, stretching och treadmill
  • Få ersättning för ledsjukdomar, ledskador, frakturer, diskbråck eller sen- och muskelskador
  • Ersätter upp till fyra månader per skada

Vilket ersättningsbelopp du har för rehab ser du i ditt försäkringsbrev och på Mitt Agria.

Att ha skydd om din hund skadar sig och behöver rehabiliteras är en stor trygghet. I vår hundrasförsäkring ingår alltid rehabilitering och du kan även välja att utöka den. I Agria Veterinärvård ingår inte rehab, men det går självklart att lägga till.

Hundrasförsäkring

I vår hundrasförsäkring ingår rehab. Vill du utöka skyddet ytterligare kan du även köpa till extra rehabilitering.

Du väljer enkelt till extra rehabilitering när du köper försäkring på webben. Om du redan har en hundrasförsäkring och vill lägga till extra rehabilitering kontaktar du oss nedan.

Lägg till extra rehabilitering till din hundrasförsäkring

Ring oss på 0775-88 88 88 eller kontakta ditt ombud

Agria Veterinärvårdsförsäkring

Rehab ingår inte i Agria Veterinärvård men går att välja till. Tillägget går inte att köpa på webben.

Du kan när som helst under försäkringsåret välja att köpa tilläggsförsäkringen. 

Vill du köpa tillägget?

Ring oss på 0775-88 88 88
 eller kontakta ditt ombud

Läs mer om vad som gäller i våra fullständiga villkor