Rabatt på din djurförsäkring

Vilka rabatter kan jag få?

Alla våra rabatter samlade på ett och samma ställe. Här får du koll på vilka rabatter du kan få på din djurförsäkring. Vi har rabatter för alla djurslag - hund, katt, häst, smådjur och lantbruk.

Du kan alltid kontakta oss på 0775-88 88 88 eller ditt ombud om du behöver hjälp med dina rabatter.

Rabatt på din hundförsäkring

Vilka rabatter kan jag få på min hundförsäkring? Du kan bland annat få rabatt för valpen, om du är medlem i en hundklubb eller om du är uppfödare.

Alla våra rabatter på hundförsäkring

Rabatt på Kattförsäkring

Vilka rabatter kan jag få på min kattförsäkring? Du får exempelvis alltid tio procent rabatt när du nytecknar kattförsäkring på webben.

Alla våra rabatter på kattförsäkring 

Rabatt på Hästförsäkring

Vilka rabatter kan jag få på min hästförsäkring? Hos oss får du bland annat rabatt på din försäkring om du har flera hästar.

Alla våra rabatter på hästförsäkring

Rabatt på Smådjursförsäkring

Vilka rabatter kan jag få på min smådjursförsäkring? Om du försäkrar minst tre smådjur eller fåglar får du tio procent rabatt på försäkringarna.

Alla våra rabatter på smådjursförsäkring

Rabatt på Lantbruksförsäkring

Du kan få rabatt om du har flera individuellt försäkrade djur eller om du är ansluten till Säker Gård eller Säker Hästverksamhet.

Alla våra rabatter på lantbruksförsäkring