Agria Avel Guld Veterinärvård ersätter

 • Veterinärvård för valparna, upp till 30 000 kronor per kull
 • Ett extra kejsarsnitt
 • Fertilitetsutredning
 • Dolda felförsäkring

Avel Guld-försäkringarna är våra nyaste avelsförsäkringar som ger dig ett tryggare avelsarbete. Försäkringarna är skapade av uppfödare – för uppfödare och kan tecknas för hund som är registrerad och stambokförd i Svenska Kennelklubben. Agria Avel Guld Veterinärvård är ett tillägg till Agria Veterinärvård och Agria Flock om du tänkt använda din hund i avel. För bästa skydd kombinera med Agria Avel Guld Liv.

Veterinärvård från födseln

Agria Avel Guld Veterinärvård ersätter veterinärvård från valpens födsel upp till 4 månaders ålder.

30 000 kronor per kull

Agria Avel Guld Veterinärvård ersätter veterinärvård upp till 30 000 kronor per kull.

Förlorad avelsduglighet

Agria Avel Guld Liv ersätter om ditt avelsdjur tvingas till kastration, visar sig vara steril eller får en ärftlig sjukdom och inte längre ska gå i avel.

Dolda Felförsäkring

Dolda felförsäkringen består av två delar; livförsäkring och veterinärvård. Du kan få ersättning med upp till försäkringsbeloppet för varje del under hela treårsperioden. Försäkringsbeloppet är lika med försäljningspriset, men högst 20 000 kronor per valp.

Agria Avel Guld Liv ersätter

 • Kastration*
 • Sterilitet
 • Förlorad avelsduglighet på grund av ärftlig sjukdom

Avel Guld-försäkringarna är våra nyaste avelsförsäkringar som ger dig ett tryggare avelsarbete. Försäkringarna är skapade av uppfödare – för uppfödare och kan tecknas för hund som är registrerad och stambokförd i Svenska Kennelklubben. Agria Avel Guld Liv är ett tillägg till Agria Liv om du tänkt använda din hund i avel. För bästa skydd kombinera med Agria Avel Guld Veterinärvård.

Förlorad avelsduglighet

Du kan få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din hund har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård. Du kan även få ersättning om hunden är steril eller om din hund varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av ärftlig sjukdom. Observera att detta endast gäller om din tik har en livförsäkring.

Agria Avel Silver ersätter

 • Veterinärvård
 • Ett extra kejsarsnitt
 • Fertilitetsutredning
 • Dolda felförsäkring

Agria Avel Silver är ett tillägg till Agria Veterinärvård, Agria Flock och Agria Liv om du tänkt använda din hund i avel.

Vill du köpa avelsförsäkring?

Agria Avel Guld Veterinärvård tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård

Agria Avel Guld Liv tecknas som tillägg till Agria Liv

Agria Avel Silver tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård, Agria Flock och Agria Liv.

Köp försäkring

Ring vårt Kundcenter
0775-88 88 88