Försäkra importerad hund

Om du vill försäkra en hund som har importeras från ett annat land kan vi behöva ett veterinärintyg. Det bestäms utifrån hur länge hunden har varit i Sverige och ifrån vilket land hunden kommer.

Är hunden importerad från ett nordiskt land (Norge, Danmark, Finland eller Island) gäller samma införsäkringsregler som för svenska hundar. Om hunden har varit i Sverige (eller i något annat nordiskt land) i mer än fyra månader gäller också samma införsäkringsregler som för svenska hundar. För svenska hundar behövs ett veterinärintyg om man tecknar en livförsäkring med belopp över 25 000 kronor.

Veterinärintyg krävs för importer från länder utanför norden

Har hunden importerats från ett land utanför Norden och kommit till Sverige för mindre än fyra månaders sedan, krävs ett veterinärintyg för att försäkra hunden. Veterinärintyget ska vara svenskt och måste skickas till oss senast 30 dagar efter att du har tecknat försäkringen. Vi godkänner inte smittskyddsintyg.

Försäkring som gäller innan ankomst till Sverige

Om du ska importera en hund som måste sitta i karantän i ett annat land innan den kommer till Sverige, eller om hunden bor kvar i sitt ursprungsland för att den exempelvis måste rabiesvaccineras innan flytten, kan du teckna en försäkring som redan börjar gälla under tiden i utlandet. För att teckna en försäkring som ska börja gälla utomlands måste hunden vara i ett land där Agrias försäkringar gäller (EU-länder, Norge och Schweiz).

För att teckna en försäkring som ska börja gälla innan hunden har kommit till Sverige måste du skicka in ett veterinärintyg som är utfört i landet där hunden befinner sig. Här kan du ladda ner det engelska veterinärintyget som ska användas.

Om du tecknar en försäkring som ska börja gälla utomlands måste hunden införas till Sverige inom fem månader från att försäkringen börjar gälla. När hunden sedan kommer till Sverige, kräver vi inget ytterligare veterinärintyg för att försäkringen ska fortsätta gälla i Sverige.

Gör så här

När du har varit i kontakt med oss och ansökt om försäkring blir du ombedd att skicka in ett veterinärintyg om det krävs.

  1. Ta en kopia på veterinärintyget som veterinären har fyllt i
  2. Märk intyget med försäkringsnummer eller ditt personnummer
  3. Skicka kopian av veterinärintyget till: Agria Djurförsäkring, Box 70306, 10723 Stockholm.