Agria Rättsskydd & Ansvar

  • Ersätter om din hund skadar en person eller hund
  • Ersätter om din hund orsakar en sakskada
  • Ersätter rättshjälp vid tvist med valpköpare
  • Bra försäkring för både små och stora uppfödare

Rättsskydd och ansvarsförsäkringen är speciellt framtagen för dig som driver kennelverksamhet. Med denna försäkring får du hjälp om din hund skadar en person, en annan hund eller orsakar en sakskada och du krävs på skadestånd. Försäkringen gäller också om du och en valpköpare inte kommer överens och du behöver rättslig hjälp.

Ett bra val för dig med hunduppfödning!

Ansvarsskydd

Om din hund skulle göra skada på en person, en hund eller en sak. Med ansvarsskydd får du ersättning om din hund exempelvis skulle bita en annan person eller hund och du krävs på skadestånd.

Rättsskydd

Ibland händer det att valpköpare och uppfödare inte kommer överens. Med rättsskydd får du ersättning för kostnader för advokat om en tvist mellan er skulle uppstå. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd.

Vid skada

Vid ansvarsskada fyller försäkringstagare i skadeanmälningsblanketten och skickar den ifylld till nedanstående adress.

Vid en rättsskyddsskada är det normalt ombudet (advokaten/juristen) som ska göra själva rättsskyddsansökan. Någon särskild blankett finns inte utan ombudet skriver ett mail/brev och uppger:

  • Vad tvisten handlar om,
  • när tvisten uppstod,
  • och när ombud anlitats med anledning av tvisten

Anmälningar avseende både ansvars- och rättsskyddsskador skickas till:

skadoransvar.sak@lansforsakringar.se

alternativt

Länsförsäkringar Sak
Skador Ansvar
106 50 Stockholm

Vid frågor om skadehantering eller liknande kan kund/försäkrad också ringa 08-588 401 90

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Det enda du behöver för att köpa denna försäkring är att du är kund i Agria, med minst en hund försäkrad och har ett godkänt kennelnamn.

Kontakta din lokala Agriasäljare

Ring vårt kundcenter

0775-88 88 88


Fler kontaktuppgifter hittar du här

Flock Guld

Har du försäkringen Agria Flock Guld ingår rättskydd och ansvar.