Agria Olycksfall - olycksfallsförsäkring för hund

Foto: Jade Ylitalo

Agria Olycksfall är ett alternativ för dig som önskar hålla nere kostnaden för din försäkring men ändå önskar ett skydd för specifikt uppräknade händelser. Agria Olycksfall finns både som veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring.

Agria Olycksfall Veterinärvårdsförsäkring

Du kan få ersättning för
  • Kroppskada av plötslig yttre händelse
  • Svalt främmande föremål
  • Akut förgiftning

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen ersätter upp till valt försäkringsbelopp på 30 000 kr eller 60 000 kr och har en fast och en rörlig självrisk som du väljer själv.

Fasta självrisker:

2 050 kr eller 2 950 kr

Rörliga självrisker:

15 % och 25 % 

Agria Olycksfall Livförsäkring

Du kan få ersättning om hunden dör eller måste avlivas till följd av:
  • Kroppskada av plötslig yttre händelse
  • Svalt främmande föremål
  • Akut förgiftning
  • Du kan också få ersättning om hunden springer bort eller blir stulen. 

Ersättningsnivå och självrisk

Försäkringen ersätter upp till valt försäkringsbelopp och har ingen självrisk.

Är du intresserad av att köpa den här försäkringen?

Kontakta din lokala Agriasäljare

Ring vårt kundcenter 
0775-88 88 88

Fler kontaktuppgifter hittar du här