Agria Trygghet kan ersätta

  • Inackorderingskostnader för vistelse på hundpensionat.
  • Kostnader vid avbokad, avbruten eller förlängd resa.
  • Upp till 20 000 kronor per år utan självrisk.

Inackordering på hundpensionat

Om du blir sjuk eller skadad så att du inte kan ta hand om din hund kan du få ersättning med upp till 75 procent av kostnaden för att inackordera din hund på hundpensionat som är godkänt av Länsstyrelsen. Du kan få ersättning från och med tredje inackorderingsdagen.

Du kan även få ersättning för dina resekostnader med upp till 500 kronor för att lämna och hämta hunden på pensionatet.

Är hunden en tik med valpar kan du dessutom få ersättning med 80 kronor per dag för inackordering av valpkullen.

Avbokad resa

Om du måste avboka en privatresa på grund av att din hemmavarande hund har blivit sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande veterinärvård kan du få ersättning med 75 procent av dina avbokningskostnader.

Avbruten resa

Om du måste omboka en privatresa på grund av att din hemmavarande hund har blivit sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande veterinärvård, kan du få ersättning med 75 procent av dina ombokningskostnader.

Förlängd resa

Om du måste förlänga din resa på grund av att din medföljande hund blir sjuk eller skadad och behöver livsuppehållande veterinärvård kan du få ersättning med upp till 500 kronor per dygn för logi från och med dag tre.

Du kan även få ersättning med 75 procent av dina ombokningskostnader när du måste omboka din hemresa på grund av den förlängda vistelsen.

Vill du köpa den här försäkringen?

Agria Trygghet tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård

Köp försäkring

Ring vårt Kundcenter
0775-88 88 88