Siffrorna efter sommaren 2018 indikerar att skörden för spannmålen nästan halverades jämfört med normalskörd.  Med den vetskapen är ovissheten stor inför kommande säsong.

- Vi har ännu inte hamnat i det extrema väder som drabbat länderna längre ned i Europa ännu, men det finns all anledning att tänka till inför kommande säsong, säger Rasmus Troedson, lantbruksspecialist, Agria Djurförsäkring.

Satsa på mångfald och sprid riskerna

Det generella rådet är att satsa på mångfald och sprida riskerna på fler grödor snarare än att så ett fåtal grödor. Med flera olika typer av grödor och skördetillfällen ökar sannolikheten att lyckas med delar av sin insats när vädret bjuder på en ökad variation av mer torka eller mer blött klimat. Odling av sortblandningar kan vara ett annat sätt att skaffa anpassningsförmåga liksom mer jordartsspecifika grödval och utsädesmängder.

- Att jobba med markvårdande odlingssystem och växtföljder för att öka den buffrande förmågan i jorden blir ännu viktigare framöver, säger Rasmus Troedson, lantbruksspecialist, Agria Djurförsäkring.

När de vegetativa zonerna flyttar norrut med en mil per år är kreativitet och förnyelse ledord för fortsatt framgång och säkra tillgången på svenska grödor.

- Inte minst lantbrukare måste anpassa sig till den nya ovissa världen, säger Rasmus Troedson.

En väg kan vara att snegla söderut i Europa och vilka grödor som fungerar där. Med begränsade vattenresurser är det av vikt att anpassa grödorna, men också vilken typ av djurhållning man väljer. På längre sikt är investeringar i regleringen av för mycket eller för lite vatten något alla måste jobba med. 

Tips inför skörden 2019:

  • Tänk kreativt och våga prova nya vägar
  • Delta i olika forum för tips och råd
  • Biologisk mångfald snarare än monokultur
  • Väv in flera olika typer av grödor i växtföljden
  • Anpassa skördesystem i förhållande till förskjutningen av vegetationsperioden
  • Vårda markstrukturen - med torka blir marken mer känslig för markpackning
  • Höstsådda grödor klarar sig ofta bättre i torrare klimat