Hösten är på ingång och ekollonen har börjat falla till marken. Ekollon är dessvärre giftiga för djuren, och för att undvika att dina djur blir förgiftade finns vissa förebyggande åtgärder du kan göra. Har du hagmarker med ekar där djur fortfarande går och betar, var extra uppmärksam på hur mycket bete som finns kvar. Med minskat bete ökar risken för att djuren börjar äta av de giftiga ekollonen. Har du inte möjlighet att flytta djuren från hagen kan stödutfodring minska djurens intresse för att äta ekollon.

Njur-, lever- och slemhinneskador i magsäck och tarmar

Ekollonen innehåller tannin som ger skador i njurar och lever, samt slemhinneskador i magsäck och tarmar. Behandling av djur som drabbats av ekollonförgiftning är oftast utsiktslös. Om ett eller fler djur dör ska obduktion utföras så att diagnosen blir säker, framförallt för att säkerställa att det inte är någon epizootisk smitta det rör sig om.

Det är även viktigt att obduktion utförs för att eventuell försäkringsersättning ska kunna betalas ut. Tänk på att omedelbart flytta dina djur från hagen om du misstänker att något djur blivit förgiftad av ekollon.

Det är oftast nöt, får och hästar som förgiftas av ekollon, men även hundar och andra smådjur kan drabbas.

Läs mer om ekollon och djur:

Ekollon kan orsaka förgiftning

Ekollon är giftigt för djur