Sjukdomar och skador

Se upp för afrikansk svinpest vid införsel av grovfoder och halm
2018-09-20 Den svåra torkan under sommaren har medfört att många lantbrukare nu får vända sig utomlands för att kunna köpa grovfoder och halm. Med detta ökar dock risken för den mycket smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest. Hä...
Ekollon förgiftar dina betesdjur
2018-09-02 Ekollonens giftiga tannin kan förgifta ditt djur och ge det livshotande skador i njurarna, levern, magsäcken och tarmarna. Behandling av förgiftade djur är svårt - lär dig istället hur du får dina djur att undvika eko...
Urinsten hos baggar går att förebygga!
2018-08-31 Urinsten är enligt Agrias statistik en av de vanligaste orsakerna till att en bagge måste avlivas. Urinstenarna består av mineraler och protein och det finns flera orsaker till att de bildas. 
De första omsåddsskadorna har inträffat
2018-05-15 Agrias grödaförsäkring ersätter omsådd samma år som grödan sås och nu har våra första omsåddsskador kommit. Omsåddsskador på våren ska bero på skorpbildning, jord- och sanddrift orsakad av vind, frost eller torka för ...
Vad händer om vi skulle få in svinpest i Sverige?
2018-03-19 Svinpest, både klassisk och afrikansk, finns idag inte i Sverige men afrikansk svinpest har det senaste året hittats i flera östeuropeiska länder där den etablerat sig i vildsvinspopulationen.
Se upp för idegran under julen
2017-12-20 Idegran är en av de giftigaste växterna som finns i Europa, och antalet betesdjur som har drabbats av förgiftning är stort. Hela växten är giftig, och även avklippta grenar eller torra blad är tillräckligt farliga för...
Stora kostnader vid rödsjuka
2017-11-15 2017 ser ut att bli ett rekordår när det kommer till skadeutbetalningar på grund av rödsjuka sedan Agria införde ett grundskydd vid sjukdomsutbrott i försäkringen för ung- och värphöns 2013. Hittills i år har ca 1,2 m...
Se upp för Newcastlesjuka
2017-08-30 Nyligen avlivades 4000 värphöns på en gård i Kalmar, då de smittats av Newcastlesjuka - en mycket smittsam och allvarlig fågelsjukdom. Jordbruksverket har nu inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån s...
Sprängört farlig för betande djur
2017-08-04 På sensommaren blommar sprängört, en av de giftigaste växterna som finns i Sverige. Det krävs endast 200 gram av den välsmakande örten för att en ko ska dö, och förloppet går mycket snabbt.
Amerikansk yngelröta hos bin
2017-07-04 Antalet bisamhällen i Sverige ökar. För den som håller bin är det viktigt att hjälpa till att förhindra att smittsamma bisjukdomar blir etablerade och sprids i Sverige.