Lantbruksartiklar

Se upp för idegran under julen
2017-12-20 Idegran är en av de giftigaste växterna som finns i Europa, och antalet betesdjur som har drabbats av förgiftning är stort. Hela växten är giftig, och även avklippta grenar eller torra blad är tillräckligt farliga för...
Torka och översvämningar – förbered gården för klimatförändringar
2017-11-30 Utan vatten inget liv, heter det. Frågan har aktualiserats alltmer på Sveriges gårdar i takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga. Långa tider av torka ger sinande brunnar, vilket innebär en katastrof för g...
Stora kostnader vid rödsjuka
2017-11-15 2017 ser ut att bli ett rekordår när det kommer till skadeutbetalningar på grund av rödsjuka sedan Agria införde ett grundskydd vid sjukdomsutbrott i försäkringen för ung- och värphöns 2013. Hittills i år har ca 1,2 m...
Nominera till Ung Växtkraft
2017-11-01 Nu är det återigen dags att nominera en ung entreprenör till 2018 års Ung Växtkraft. Med priset vill Länsförsäkringar stödja och uppmuntra unga, duktiga och drivna entreprenörer som med sina företag håller landsbygden...
En minnesvärd odlingssäsong
2017-09-22 Den ena gården efter den andra rapporterar att de är klara med säsongens tröskning. Men varannandagsvädret håller i sig och försvårar någon egentlig slutspurt på skörden 2017. Sent sådda eller utvecklade vårgrödor vän...
Att tänka på vid intag från betet
2017-09-07 Hösten är här och vintern närmar sig och snart börjar det bli dags att ta in djuren från betet.Under sommaren när stallen är tomma passar många lantbrukare på att göra en årlig rengöring. Utöver det finns det ett par ...
Se upp för Newcastlesjuka
2017-08-30 Nyligen avlivades 4000 värphöns på en gård i Kalmar, då de smittats av Newcastlesjuka - en mycket smittsam och allvarlig fågelsjukdom. Jordbruksverket har nu inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån s...
Sprängört farlig för betande djur
2017-08-04 På sensommaren blommar sprängört, en av de giftigaste växterna som finns i Sverige. Det krävs endast 200 gram av den välsmakande örten för att en ko ska dö, och förloppet går mycket snabbt.
Ekollon förgiftar dina betesdjur
2017-07-12 Ekollonens giftiga tannin kan förgifta ditt djur och ge det livshotande skador i njurarna, levern, magsäcken och tarmarna. Behandling av förgiftade djur är svårt - lär dig istället hur du får dina djur att undvika eko...
Amerikansk yngelröta hos bin
2017-07-04 Antalet bisamhällen i Sverige ökar. För den som håller bin är det viktigt att hjälpa till att förhindra att smittsamma bisjukdomar blir etablerade och sprids i Sverige.