Lantbruksartiklar

Vad händer om grödan skadas av hagel?
2017-06-21 Från slutet av maj ökar risken för hageloväder. I denna artikel kan du lära dig mer om vad hagel är, varför det skadar grödan och hur en värdering vid grödaskada går till.
Öppettider i midsommar
2017-06-19 Midsommar, fredag den 23 juni är vårt kundcenter stängt. Du når givetvis ditt Agriaombud om du har frågor eller funderingar. Skadeanmälan gör du på Mitt Agria.
Vanliga köttraser på svenska gårdar
2017-06-15 Charolais, Hereford och Aberdeen Angus är vanliga köttraser som syns på svenska gårdar. Här kan du lära dig mer om hur du kan skilja de olika raserna åt, var de härstammar från och vad de har för speciell egenskap.
Nötkreatur skadas av nedskräpning
2017-06-07 Nu är många av Sveriges nötkreatur utsläppta på bete. En av riskerna när djuren går ute på bete är att de får i sig något som orsakar vasst. För att undvika att djuren skadas finns det vissa åtgärdet som du kan ta till.
Friska djur behöver inte antibiotika
2017-05-31 Svenska lantbrukares höga ambitionsnivå är en av nyckelfaktorerna för att Sverige, tillsammans med Norge och Island, har Europas lägsta användning av antibiotika inom lantbruket.
Minskad risk för olyckor med rillade golv
2017-05-16 I januari 2018 påbörjas projektet ”Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på betonggolv?”. Projektet kommer att bestå av högteknologiska undersökningar som inte prövats tidigare i...
Nytt forskningsprojekt - upptäck tjurar med ledsjukdom
2017-05-03 Kerstin Hansson är universitetslektor vid SLU och en av de forskare som fått anslag från Agria och Stiftelsen Lantbruksforskning. Kerstin har fått anslag för projektet ”Ny ultraljudsmetod för utvärdering av knäleder h...
Fågelinfluensa – en av de allvarligaste fågelsjukdomarna
2017-04-26 Nyligen har ytterligare fall av fågelinfluensa konstaterats i Sverige, på en gård med 50 000 värphöns i Stigtomta, Sörmland. Här kan du läsa mer om den smittsamma sjukdomen. 
Anpassat efter besättningsstorlek
2017-04-26 I Agrias äldre lantbruksprodukter och i de nya basprodukterna beräknas årssjälvrisken och gränsen för vad som räknas som "Större djurförlust" som en procent av besättningens totala försäkringsbelopp. I de nya plusprod...
Lättare att få ersättning för mjölkförlust
2017-04-20 Från och med den 1 april har Agria sänkt skadegränsen i vår tilläggsförsäkring för mjölkavbrott. Nu räcker det med att du som kund har förlorat sju procent av den förväntade mjölkproduktionen under 30 dagar, istä...