Newcastlesjuka drabbar endast fåglar, och smittar inte till människor. Viruset kan spridas av viltfåglar, genom direktkontakt, men också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar.

Sjukdomen uppträder hos tamfjäderfä, såsom tamhöns, kalkon, fasan, duva och vaktel. Även ankor och gäss är känsliga men det är sällan man ser allvarligare utbrott hos dessa arter. En lång rad av vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga för infektionen.

Symptomen kan variera

Newcastlesjukevirus förekommer i de flesta länder i världen. Sedan sjukdomen upptäcktes 1926 har det förekommit ett par stora pandemier. Inom EU vaccinerar idag alla länder utom Sverige och Finland. 
Tiden från smitta till dess sjukdomssymtomen syns är vanligtvis 5-6 dagar, men kan variera från 2-15 dagar. Symtomen kan också variera och påverkas av faktorer som variation hos virusstammen, art och ålder, motståndskraft och förekomst av andra sjukdomar hos infekterade fåglar.

Symtom på newcastlesjuka hos fjäderfä och tamduvor:

  • nedsatt allmäntillstånd
  • sänkt äggproduktion
  • ökad dödlighet (upp till 100 procent)
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
  • andningssvårigheter med eller utan hosta
  • diarré

Anmälningspliktig sjukdom

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker Newcastlesjuka kontakta en veterinär. Veterinären ska i sin tur rapportera misstanke om Newcastlesjuka till Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla som håller fjäderfä och tamduvor uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Med anledning av utbrottet i Kalmar har Jordbruksverket beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. Sverige hade ett utbrott av den svårstoppade sjukdomen senast 2016, då på en gård i Skåne som fick avliva 18000 värphöns. 

Vad ersätter försäkringen?

Om din besättning spärras ersätter Jordbruksverket 100 procent av djurvärdet och saneringskostnaderna men bara 50 procent av produktionsbortfallet.
Agrias Ung- och värphönsförsäkring ersätter 40 procent av det belopp som Jordbruksverket betalar för produktionsbortfall. Det innebär att den sammanlagda ersättningen från Jordbruksverket och Agria blir 70 procent av det totala produktionsbortfallet.

Läs mer om Newcastlesjukan hos Jordbruksverket