Fjäderfäförsäkring

Gå direkt till:

Agria Djurförsäkring har försäkring för dig som är unghönsuppfödare, äggproducent, kyckling- eller kalkonuppfödare.

Vi har ett nära samarbete med branschorganisationerna Svensk Fågel och Svenska Ägg och en förutsättning för att få teckna försäkring är att du är ansluten till deras djuromsorgsprogram.

Är du unghönsuppfödare eller äggproducent kan du teckna försäkring för din produktion. Försäkringen omfattar ett grundskydd om du av djurskyddsskäl måste avliva hela flocken. Den ger även ett extra skydd utöver statens ersättningsnivåer vid utbrott av salmonella och newcastle.

Du kan få ersättning om:

  • Din besättning måste avlivas på grund av sjukdomar som inte omfattas av epizooti- eller zoonoslagen
  • Din anläggning spärras på grund av salmonella
  • Din anläggning spärras på grund av newcastle
  • Nyhet! Från och med 1 januari 2018 kan du också få ersättning om din anläggning spärras på grund av aviär influensa

Ersättning för salmonella, newcastle och från och med 1 januari 2018 även aviär influensa, baseras på Jordbruksverkets ersättning vid spärr.

Ersättningen för grundskyddet baseras på ett i förväg fastställt belopp utifrån produktionsform och djurens ålder när de avlivas. I beloppet ingår också ersättning för kadaverhämtningen.

Läs mer om Ung- och värphöns 

 

Försäkra dina ung- och värphöns

Ring oss för att ansöka om försäkring för dina ung- och värphöns.

0775-88 88 88

Som kycklinguppfödare står du helt utan statligt skydd om din anläggning spärras på grund av salmonella. Det kan också inträffa andra produktionsstörningar under uppfödningstiden eller så kan dina fåglar oväntat helkasseras i slakten. Om du är ansluten till Svensk Fågel och tecknar Agrias kycklingförsäkring kan du känna dig trygg även om olyckan skulle vara framme.

Du kan få ersättning om:

  • Dina fåglar dör, avlivas eller oväntat helkaseras vid slakt
  • Dina fåglar dör på grund av fel i el- eller vattentillförsel eller fel i ventilation
  • Din anläggning spärras på grund av salmonella

 

Försäkra dina kycklingar

Ring oss för att ansöka om försäkring för dina kycklingar.

0775-88 88 88
Inget statligt skydd! Försäkra dig mot salmonella

 

Du som föder upp kalkoner vet att en allvarlig störning i produktionen eller ett utbrott som medför spärr kan bli kostsamt. Hos Agria kan du som är kalkonproducent och ansluten till Svensk Fågel teckna försäkringar för salmonella och andra produktionsstörningar.

Du kan få ersättning om:

  • Dina kalkoner dör, avlivas eller oväntat helkasseras vid slakt
  • Dina kalkoner dör på grund av fel i el- eller vattentillförsel eller fel i ventilation
  • Din anläggning spärras på grund av salmonella

Försäkra dina kalkoner

Ring oss för att ansöka om försäkring för dina kalkoner.

0775-88 88 88

Mer information om våra försäkringar

Här kan du ta del av mer information samt fullständiga villkor i pdf-format. 

Allmänna bestämmelser

Här hittar du Allmänna bestämmelser som gäller för alla Agrias lantbruksförsäkringar.

Kontakta oss

Frågor kring din försäkring?

Ring vårt kuncenter eller våra säljare. Vi har öppet vardagar mellan 9 och 16.

Kontakta oss

Agria Gröda

Omsåddskydd ingår

Om du försäkrar din gröda ingår också ett omsåddskydd om du skulle behöva så om.

Grödaförsäkring

Samarbetspartners

Vi jobbar tillsammans

Agria samarbetar med flera olika lantbruksorganisationer.

Samarbetspartners