Område: Lantbruk Om Lantbruk

Torkan som satte spår

Odlingsåret som snart är till ända går till historien som året då klimatförändringarna konkretiserades för stora delar av Sveriges befolkning. Den livgivande solen blev motsatsen när regnen uteblev.

Artiklar
Se upp för afrikansk svinpest vid införsel av grovfoder och halm

Den svåra torkan under sommaren har medfört att många lantbrukare nu får vända sig utomlands för att kunna köpa grovfoder och halm. Med detta ökar dock risken för den mycket smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest. Här nedan hittar du rekommendationer kring införsel av foder och halm.

Artiklar
De första omsåddsskadorna har inträffat

Agrias grödaförsäkring ersätter omsådd samma år som grödan sås och nu har våra första omsåddsskador kommit. Omsåddsskador på våren ska bero på skorpbildning, jord- och sanddrift orsakad av vind, frost eller torka för att vara ersättningsbara i försäkringen och de första skadorna rörde sig om jord- och sanddrift orsakad av vind. De vanligaste jord- och sanddriftskadorna är enligt Agrias statistik på sockerbetor i Skåne.

Artiklar
Vilka smittor kan påverka jordbruket?

Idag finns än så länge få kliniska symptom som kan härledas till klimatförändringar i Sverige, men varningsklockorna har börjat ringa på allvar. Varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor som påverkar jordbruket. 

Artiklar
Torka och översvämningar – förbered gården för klimatförändringar

Utan vatten inget liv, heter det. Frågan har aktualiserats alltmer på Sveriges gårdar i takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga. Långa tider av torka ger sinande brunnar, vilket innebär en katastrof för gårdar med djurbesättningar. Samtidigt kan höga vattenflöden förorena tidigare stabila brunnar.

Artiklar
Stora kostnader vid rödsjuka

2017 ser ut att bli ett rekordår när det kommer till skadeutbetalningar på grund av rödsjuka sedan Agria införde ett grundskydd vid sjukdomsutbrott i försäkringen för ung- och värphöns 2013. Hittills i år har ca 1,2 miljoner kronor utbetalats och eftersom det rör sig om ett katastrofskydd är den faktiska kostnaden för äggproducenten betydligt högre.

Artiklar
Nominera till Ung Växtkraft

Nu är det återigen dags att nominera en ung entreprenör till 2018 års Ung Växtkraft. Med priset vill Länsförsäkringar stödja och uppmuntra unga, duktiga och drivna entreprenörer som med sina företag håller landsbygden levande.

Artiklar
En minnesvärd odlingssäsong

Den ena gården efter den andra rapporterar att de är klara med säsongens tröskning. Men varannandagsvädret håller i sig och försvårar någon egentlig slutspurt på skörden 2017. Sent sådda eller utvecklade vårgrödor väntar på många håll fortfarande på att bärgas under drägliga förhållanden, för att inte tala om rotfrukter och sockerbetor.

Artiklar
Att tänka på vid intag från betet

Hösten är här och vintern närmar sig och snart börjar det bli dags att ta in djuren från betet.Under sommaren när stallen är tomma passar många lantbrukare på att göra en årlig rengöring. Utöver det finns det ett par andra saker som kan vara bra att göra innan eller i samband med att djuren tas in på stall.

Artiklar
Se upp för Newcastlesjuka

Nyligen avlivades 4000 värphöns på en gård i Kalmar, då de smittats av Newcastlesjuka - en mycket smittsam och allvarlig fågelsjukdom. Jordbruksverket har nu inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Artiklar