- Grunden för en komplikationsfri kalvning lägger man redan när man väljer tjur och bestämmer vilka hondjur som ska betäckas. Det är viktigt att välja en tjur med bra kalvningsegenskaper men som också passar för korna i besättningen. Låt inte tjuren gå för länge med korna för att begränsa kalvningsperioden, säger Agrias veterinär Madeleine Agneborg.

Inför kalvningen

Friska kor med lagom hull som är vana vid miljön där kalvningen ska ske ger goda förutsättningar för en komplikationsfri kalvning och en livskraftig kalv. Se till att tillräckligt stora och rena utrymmen finns till hands inför kalvningen, allt för att minska risken för infektioner och på så sätt ge kalven en bra start i livet.

Övervakning av korna under kalvningsperioden är mycket viktig för att man ska kunna sätta in åtgärder snabbt om något går på tok. Att montera en kamera i kalvningsavdelningen kan underlätta det arbetet. Se till att ha förberett med förlossningskedjor, handskar och glidmedel och glöm inte hygienen -  både du och den kalvande kon ska tvättas med tvål och ljummet vatten innan förlossningshjälp ges. Om det uppstår komplikationer och kon behöver hjälp att kalva, kan det vara en fördel att placera kon i en ensambox där hon får avskildhet och lugn och ro.

Under kalvningen

En förlossning startar med att värkarbetet inleds, i detta skede kan kon vara orolig – en normal reaktion är att kon tittar mot buken och slår med svansen trots att värkarna är svaga. Det egentliga förlossningsarbetet sker under utdrivningsskedet då värkarna blir allt starkare och fosterhinnorna samt fosterblåsan kan ses i slidöppningen. Hos nötkreatur går födseln vanligtvis snabbt – vanligt är att det inte tar mer än en halvtimme, medan en kviga kan ta längre tid på sig. Efterbörden lossnar normalt inom någon timme upp till ett dygn, tänk på att kontrollera att denna kommer ut. 

God hygien är A och O under kalvningen för att undvika infektioner, speciellt om undersökningar behöver göras. Om kalvningen inletts och kon befinner sig i öppningsstadiet men inget händer inom några timmar, alternativt om värkarna pågår utan att kon gör några framsteg kan det vara tecken på att något är fel. Kontakta veterinär för vidare rådgivning.

Efter kalvningen

Det är mycket viktigt att kalven får i sig råmjölken, som är den första mjölken kon producerar efter kalvningen. Mjölken innehåller viktiga antikroppar som ger kalven skydd mot infektioner, dock kan kalven endast tillgodose sig dessa en kort tid efter kalvningen och den bör därför dricka sitt första mål råmjölk inom 4 timmar efter födseln.

- Utöver problem som kan uppstå kring kalvningen är diarré och lunginflammation vanliga orsaker till att kalvar blir sjuka och ibland dör eller måste avlivas. Det absolut viktigaste för att hålla kalvarna friska är att de får i sig ordentligt med bra råmjölk, säger Agrias veterinär Madeleine Agneborg.

Det är inte bara för kon som förlossningen är en påfrestning, det är ansträngande även för kalven, därför är ett bra omhändertagande efter kalvningen viktigt. När kalven är framfödd är det viktigt att den börjar andas inom kort, håll koll på att kon tar hand om kalven. Om inte, se till att få den torr så snart som möjligt för att minska avkylningen och att den därefter får i sig råmjölk. Tänk också på att hålla rent runtomkring kalven och kon för att minska risken för smittor.

Bästa sättet att få lätthanterliga djur är att kalven får vänja sig vid människor under den första levnadsveckan.