Farliga växter: Idegran, sprängört, stånds, smörblomma, ek, ekollon

Idegran och sprängört är två mycket giftiga växter som det krävs ett väldigt litet intag av för att betesdjuren ska dö. Förloppet efter konsumtion går mycket snabbt.

Stånds är en annan växt som betesdjuren kan bli förgiftade av, även om den i färskt tillstånd är så besk i smaken att djuren oftast undviker den. Det gäller ändå att vara uppmärksam, då beskheten försvinner när plantan torkas medan giftet fortfarande finns kvar.

Även smörblomma och ek är olämpliga för betesdjuren att få i sig - även om de är inte lika giftiga kan de ändå göra stor skada. Växtens olika delar och även dess utvecklingsstadier kan skilja i giftighet. Smörblomman är till exempel giftig i färskt tillstånd då den blommar, medan den går bra att äta när den torkats. Andra växter blir tvärtom giftiga först när de torkas eller ensileras.

Varierar mellan djurslagen

Giftigheten hos växterna varierar även mellan olika djurslag. Ett exempel på det är ekollon, som grisar kan äta utan att bli sjuka medan andra djurslag kan dö. Främst är det de omogna ekollonen som är giftiga. Dessa kan djuren även bli beroende av.

Oftast är det inget stort problem om det finns några oätliga växter på betet. Finns det gott om bete undviker djuren i regel att äta av dem då de många gånger smakar sämre. Djuren väljer istället att beta runt de oätliga växterna.

Var dock uppmärksam på sprängörten, som upplevs som välsmakande av nötkreatur. Är det brist på bete är risken större att djuren äter av de växter de annars skulle undvika.

Tips på vad du kan göra för att förebygga risk för förgiftning:

  • Ha inte ett för högt betestryck
  • Inspektera betet regelbundet för att få en överblick över vad som växer där
  • Avlägsna giftiga växter - ta hjälp av en fältflora för att känna igen växter du är osäker på

Mer information hittar du hos SVA och Jordbruksverket.