Djur på bete lever farligt när åskan går

Sommar betyder högsäsong för åskoväder, och våra betesdjur som går ute dygnet runt utan några väderskydd är särskilt utsatta. Agria ersätter varje år åtskilliga djur som dödats av blixtnedslag.

Under sommarmånaderna ökar förekomsten av åskoväder i Sverige. Blixtnedslag sker i hela landet men vanligast förekommande är de söderut, i synnerhet i de sydvästra delarna. Många djur som går på stora öppna beten är helt oskyddade när åskan går och årligen dör uppskattningsvis ett hundratal betesdjur här i Sverige. 

Vid åskoväder söker djuren ofta skydd under ett träd. Eftersom blixten vanligast slår ner i den högsta punkten på ett fält så hittas djuren många gånger döda under just ett träd. När blixten slår ner i närheten av djuret leds elektrisk spänning upp i ena benet för att sedan gå genom kroppen ned i marken via det andra benet. Ju längre avstånd det är mellan benen och dess kontakt med marken desto mer spänning passerar djuret. Kor som har nära en meter mellan fram- och bakbenen kan få väldigt hög spänning genom kroppen, vilket de kan dö av. Eftersom korna även står med regnvåta klövar direkt på marken så leds strömmen lättare genom dem.

Säkrast för betesdjuren är att ha tillgång till skyddande buskage, som gärna får ligga i en sänka eller dal. Skog skyddar, så länge djuren inte ställer sig under de allra högsta träden.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg