Några råd för att skydda sin besättning mot smitta via fåglar

  • Förvara fodret inbyggt och under tak. Tornsilor är att föredra när man vill skydda fodret från fåglar och andra vilda djur.
  • Täpp för hål i ladugården och sätt upp nät med tillräckligt små maskor så att inte små fåglar flyger in.
  • Skydda även foder och foderblandare med nät. För att förhindra att fåglarna pickar på fodret eller att spillning kommer i kontakt med fodret krävs istället exempelvis en presenning.   
  • Håll foderbordet rent från fågelspillning och foderrester.
  • Montera piggar på lister och hängrännor som hindrar fåglarna från att sitta och bygga bo just där. Tyvärr är det svårt att undvika att fåglar sätter sig på rälsen som löper över foderbordet, då eventuellt monterade piggar skulle förhindra en fodervagn att passera.
  • Ta bort foderspill på marken, till exempel runt öppnade balar eller vid foderfickor, då de ofta drar till sig fåglar.
  • Håll om möjligt efter fågelbeståndet genom att ta bort gamla bon och hör efter om skyddsjakt på svartfåglar kan bedrivas.
  • Mata inte fåglar vid fågelbord på vintern. Smittor sprids lätt då många individer samlas på samma yta och kommer i nära kontakt med varandras spillning.

Att sanera kan bli både dyrt och tidskrävande för en gårdsägare. Salmonella är ett exempel på en sådan smitta. Man vet inte alltid exakt hur det går till att få in salmonellabakterier på gården, men förebyggande åtgärder är alltid A och O för att förhindra att få in sjukdomar.

Ha utarbetade rutiner kring hygien

Bland annat är det viktigt att ha väl utarbetade rutiner kring hygien. Att noga se över sina körvägar på gården så att inte orena transporter korsar rena vägar och där foder förvaras är en betydande åtgärd, liksom att nyinköpta djur provtas och hålls isolerade innan de släpps ihop med den övriga besättningen.

Vanliga orsaker till att salmonellabakterier kommer in i en besättning är genom direktkontakt med smittade djur eller via smittat foder. Fåglar och gnagare kan också sprida smitta genom att bland annat kontaminera djurens foder. Det är därför viktigt att skydda sitt foder mot fåglar och gnagare och förhindra att de kommer upp på foderbordet.