Område: Lantbruk Om Bakterier

Undvik fåglar på foderbordet för en friskare besättning

Att få in en smitta i sin besättning är många producenters mardröm. Bakterier kan komma in genom bland annat nyinköpta djur eller via fodret, men även fåglar och andra vilda djur kan ha betydelse för smittoläget på gården.

Artiklar
Ingen MRSA hos svenska avelsgrisar MRSA-bakterier, blir allt vanligare inom humansjukvården. Glädjande statistik visar nu att användningen av antibiotika inom djursjukvården, vilket påverkar förekomsten av den resistenta bakterien, gick ner 2011. Artiklar