Område: Lantbruk Om Smittskydd

Vilka smittor kan påverka jordbruket?

Idag finns än så länge få kliniska symptom som kan härledas till klimatförändringar i Sverige, men varningsklockorna har börjat ringa på allvar. Varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor so...

Undvik fåglar på foderbordet för en friskare besättning

Att få in en smitta i sin besättning är många producenters mardröm. Bakterier kan komma in genom bland annat nyinköpta djur eller via fodret, men även fåglar och andra vilda djur kan ha betydelse för smittoläget på gå...

Svinpest – ett hot mot svenska grisar

Mycket hög feber, kramper och förlamningar; symptomen på svinpest är oerhört allvarliga och virussjukdomen har mycket hög dödlighet. Ett bra smittskydd kan skydda dig från smittan som hotar hela den svenska grisproduk...

Sommarsjuka – ett ovälkommet vårtecken

Nu är våren på ingång och med den även fästingarna. Kor och får kan drabbas av den fästingöverförda sjukdomen Babesios eller Piroplasmos, i folkmun även kallad sommarsjukan.

Minska riskerna vid djurhantering

Arbete med lantbruksdjur kan ibland innebära en del skaderisker, både för djur och för människa. Det finns mycket du kan göra för att minska dessa risker.

Vi tänker smittskydd – gör du?

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för att din besättning drabbas av smittsamma sjukdomar. Bland annat kan du titta in på den nya webbplatsen för smittskydd för att få värdefulla tips.

Hygienkraven skärps för att minska smittspridning

Jordbruksverket har tagit fram nya hygienregler för djurhållare och besöksverksamheter, för att minska smittspridningen mellan djur, samt mellan djur och människor.

Agria tänker smittskydd

I en värld med allt öppnare gränser ökar också risken för att smittsamma sjukdomar som till exempel salmonella ska spridas. Även andra sjukdomar, som fotröta, EHEC och RS-virus kan drabba dina djur.