Det finns bakterier och andra smittämnen som överförs mellan djur och människor, som kan orsaka sjukdomar, så kallade zoonoser. Ofta sker smittan genom direktkontakt mellan smittbärande djur eller människor, via päls, hud, saliv och gödsel. Smittämnen fastnar på händerna och förs lätt vidare, därför är handtvätt, både innan och efter kontakt med djur, en enkel och mycket viktig åtgärd för att minska risken att smitta sprids. Friska djur behöver inte behandlas med antibiotika, så om smitta kan förebyggas så minskar även risken för antibiotikaresistens.

Nya hygienregler för djurhållare och besöksverksamheter

En bra hygien är viktig för att motverka att zoonoser sprids. Jordbruksverket har tagit fram nya hygienregler för att minska smittspridningen. För dig som lantbrukare kan det innebära en skärpning, men också ett förtydligande av nuvarande regler.

Från och med 1 september 2013 ändras reglerna för dig som är djurhållare, och det gäller bland annat dig som har livsmedelsproducerande djur. Alla som vistas på en djuranläggning ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med flytande tvål och varmt vatten. Desinfektionsmedel ska också finnas tillgängligt.

Från och med 1 december 2013 gäller ändrade samt nya hygienregler för dig som har en besöksverksamhet. Det kan till exempel vara 4H-gårdar eller lantbrukare som tar emot besöksgrupper till sin gård. Även här ställs högre krav på tvätt- och desinfektionsmöjligheter. Det gäller också att förse sina besökare med tydlig information kring vikten av god handhygien.

Kraven gäller från 1 september respektive 1 december, men det sätter inte stopp för att redan nu börja tillämpa dem.

Läs mer om de skärpta hygienkraven här.