Jordbruksverkets rekommendationer vid införsel/import

  • Undvik om möjligt att föra in grovfoder eller halm från områden inom EU där afrikansk svinpest förekommer.
  • Om du ändå planerar att ta in grovfoder eller halm från sådana områden bör du kontakta myndigheterna i producentlandet redan på planeringsstadiet för att kontrollera smittsituationen där fodret är producerat. Tänk på att fodret kan ha handlats i flera led. Fodret bör ha lagrats i minst två månader innan det förs in i landet.
  • Om du redan har fört in grovfoder eller halm från sådana områden kan du använda detta, men var observant på eventuella rester av döda djur.

Efterfrågan på importerat grovfoder ökar

Den långvariga torkan under sommaren har lett till att efterfrågan på importerat grovfoder är större än normalt. I en del länder i östra Europa finns den mycket allvarliga grissjukdomen afrikansk svinpest, främst bland vildsvin. Viruset överlever länge i kött och döda djurkroppar från infekterade djur. Sjukdomen smittar inte människor men är ett allvarligt hot mot grisar och vildsvin. Är fodret av god hygienisk kvalitet är risken för smitta låg, men skulle det råkat ha kommit med ett dött djur i en foderbal blir situationen en annan.

- Om vi skulle få in afrikansk svinpest i Sverige skulle det få allvarliga ekonomiska konsekvenser både för samhället och den enskilde lantbrukare, säger Madeleine Agneborg, veterinär på Agria Djurförsäkring

Var uppmärksam på rester av döda djur

Det är inte förbjudet att ta in grovfoder och halm från EU, och du som redan tagit emot sådant från länder där afrikansk svinpest förekommer kan fortsätta att använda det, men var då extra uppmärksam på eventuella rester av döda djur.

Sannolikheten att smittan överförs via väl torkat hö och halm, samt ensilage och inplastat stråfoder anses vara låg, förutsatt att den hygieniska kvaliteten är god.

Men finns det rester av döda djur, till exempel vildsvin, i en foderbal så uppfylls inte de kvalitetskraven. Sådant foder ska inte ges åt något djur. Om fodret är producerat i ett område där afrikansk svinpest förekommer kan man dessutom behöva vidta särskilda försiktighetsåtgärder när man kasserar fodret för att undvika att sprida smittan till vildsvin.

 

Läs mer om Afrikansk Svinpest hos Jordbruksverket.