Område: Lantbruk Om Smittspridning

Vilka smittor kan påverka jordbruket?

Idag finns än så länge få kliniska symptom som kan härledas till klimatförändringar i Sverige, men varningsklockorna har börjat ringa på allvar. Varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor som påverkar jordbruket. 

Artiklar
Alpackor - risker vid import

Alpackor blir en allt vanligare syn i de svenska betesmarkerna. Med populariteten ökar också importen av avelsdjur. Det medför en ökad risk för att smittsamma sjukdomar ska spridas i landet.

Artiklar
Nedgrävningsförbud minskar smittorisk I Sverige finns det restriktioner kring att gräva ner döda djur. Vi får ibland frågan varför - döda djur medför risk för spridning av smittsamma dödliga sjukdomar. Artiklar
Bra körvägar minskar risken för smittspridning Genom att ha väl genomtänkta körvägar går det att minska risken för smittspridning såväl inom den egna besättningen som mellan besättningar. Här följer ett par tips! Artiklar