Att importera djur kan vara nödvändigt för att förnya landets avelsmaterial, men det innebär även ökad smittrisk av bland annat tuberkulos. Tuberkulos räknas som en allvarlig smittsam djursjukdom som lyder under epizootilagen och många däggdjur, inklusive människa, är mottagliga för den.

Sjukdomen orsakas av mykobakterier och förekommer över hela världen. Inom svenskt lantbruk har vi ett mycket bra hälsoläge, delvis på grund av att importen av lantbruksdjur traditionellt varit låg, men också för att vi har en väl utbyggd importkontroll som bygger på ett nära samarbete mellan myndigheter och näringen. 

Smittar genom luften

Smittade djur kan förorsaka luftspridning genom att små droppar stänker, eller genom att de förorenar vattenkoppar, betesmark med mera. Tuberkulos kan även smitta via träck.
Tuberkulosbakterierna kan överleva lång tid i miljön och de är svåra att avdöda. Det senaste fallet hos nöt i Sverige påvisades 1978 och livsmedelsproducerande tamdjur i Sverige är idag fria från tuberkulos. På 90-talet fördes sjukdomen dock in till hägnade hjortar via hjortar som importerats från Storbritannien. I Sverige bedrivs ett kontrollprogram för hjort via Gård & Djurhälsan Sverige AB.

Alpackor och tuberkulos

Alpackor är känsliga för tuberkulos och smittas därmed lätt. Då inkubationstiden är lång och sjukdomsförloppet smygande och utdraget kan det dröja flera månader innan man upptäcker tuberkulos hos en alpacka. Symptomen är diffusa men avmagring och nedsatt allmäntillstånd förekommer i sjukdomsbilden. Djuren kan vara svårt angripna av bölder i juver, lungor och flera inre organ utan att visa tydliga symptom. De kan till och med hittas döda utan att man misstänkt någon sjukdom. Det är därför viktigt att låta obducera djur som dör av oförklarliga skäl.

Import av alpackor

Det kan vara lockande att importera djur från Storbritannien då det ligger relativt nära och språket är bekant för många. Det finns seriösa laboratorier som utför tester och myndigheterna är öppna för rapportering av djursjukdomar. Det oroande är att tuberkulossituationen i Storbritannien, sedan flera år, är ett ökande problem. Trots att engelska myndigheter vidtar åtgärder ökar tuberkulos hos bland annat alpackor. Livdjurshandel, utställningar och avelsverksamhet gör att alpackor flyttas över landet, vilket bidrar till en ökad risk för smittspridning.

Om du planerar att importera alpackor ska du kontakta Jordbruksverket för att registrera dig som importör, Jordbruksverket har olika krav som du är skyldig att följa. Tänk också på att kontakta Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) vid Gård och Djurhälsan för ytterligare rekommendationer avseende olika sjukdomar du ska testa för. Du kan även läsa mer här.

SDS gör inför varje enskild import en bedömning av vilka risker som finns med just den importen. Rekommendationerna beror sedan på djurslag, exportland och sjukdomsläge i det aktuella exportlandet.

Källor: Gård och Djurhälsan Sverige AB och SVA