Sjukdomen CODD har nu upptäckts i Sverige, på en gård i Skåne. Även om sjukdomen ännu är väldigt ovanlig är den mycket smittsam och svårbehandlad. Länsstyrelsen uppmanar därför fårägare att vara uppmärksamma på sjukdomen och kontrollera sina får ofta och noggrant.

Symtom på CODD

Sjukdomen yttrar sig först som sår vid fårets kronrand. Kronranden på fåret är där huden möter klöven/klövhornet. CODD sprider sig sedan ner i klöven, där klövkapseln slutligen kan lossna helt. Skadorna av CODD syns ofta på bara ett ben och en klövhalva Djur som drabbats av sjukdomen uppvisar ofta hälta, men inte i alla fall. Fotröta kan öka risken för att fåret ska drabbas av sjukdomen.

Hur smittar CODD?

CODD är en väldigt smittsam sjukdom och sprider sig både via direkt- och indirektkontakt. Djuren kan bli smittade av andra djur, på bete, utrustning eller eventuellt via nötkreatur. Även getter kan smittas av sjukdomen.

Förhindra smitta vid köp av nya får

Undersök djurens klövar noggrant och håll nyinköpta djur i karantän. Länsstyrelsen rekommenderar minst tre veckors karantän. Köp få djur från få besättningar för att minska risken för smitta. Får i karantän ska fotbadas med zinksulfat (10 procent) när de går in och ur karantän. Det är osäkert om en karantän på tre veckor räcker för att skydda mot CODD.

Undvik smitta

Eftersom att CODD smittar även via kläder och utrustning är det viktigt med hygien när du går mellan besättningar. Tvätta och desinficera kläder och utrustning noggrant, alternativt ha olika utrustning och kläder för olika besättningar.

Undersök fåren och ha extra koll på klövarna. Undvik att fåren går på underlag som kan orsaka skada på klövar och klövspalt. Håll får och nötkreatur på separata beten om misstanke om smittsam klövsjukdom finns i bestättningarna. Samt fotbada djur (se under rubriken ”Förhindra smitta vid köp av nya får”) som drabbats av fotröta.

Läs mer om Contagious ovine digital dermatitis hos SVA