Område: Lantbruk Om Svinpest

Se upp för afrikansk svinpest vid införsel av grovfoder och halm

Den svåra torkan under sommaren har medfört att många lantbrukare nu får vända sig utomlands för att kunna köpa grovfoder och halm. Med detta ökar dock risken för den mycket smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest. Här nedan hittar du rekommendationer kring införsel av foder och halm.

Artiklar
Vad händer om vi skulle få in svinpest i Sverige?

Svinpest, både klassisk och afrikansk, finns idag inte i Sverige men afrikansk svinpest har det senaste året hittats i flera östeuropeiska länder där den etablerat sig i vildsvinspopulationen.

Artiklar
Svinpest – ett hot mot svenska grisar Mycket hög feber, kramper och förlamningar; symptomen på svinpest är oerhört allvarliga och virussjukdomen har mycket hög dödlighet. Ett bra smittskydd kan skydda dig från smittan som hotar hela den svenska grisproduktionen. Artiklar