Minska riskerna vid djurhantering

Arbete med lantbruksdjur kan ibland innebära en del skaderisker, både för djur och för människa. Det finns mycket du kan göra för att minska dessa risker.

Arbete med djur tillhör det mest riskfyllda området, då hälften av alla arbetsolyckor inom jordbruket sker just där. Lantbrukare och andra som kommer i kontakt med djuren på gården riskerar ofta att bli omkulldragna, stångade, sparkade och trampade på.
Varje år rapporterar tidningarna att hundratals personer skadas i olyckor där lantbruksdjur är inblandade. Några avlider till och med av skadorna. Flest dödsolyckor sker vid arbete med nötkreatur, vuxna tjurar i synnerhet. I olyckorna händer det även att djuren skadar sig, vissa så allvarligt att de måste avlivas. En högrisksituation i arbetet kan uppstå när djur ska förflyttas.

Tips för att undvika olyckor:

  • Viktigt att drivgångar är säkra.
  • Gå aldrig framför en tjur som leds.
  • Linda aldrig grimskaftet kring handleden.
  • En avelstjur som ska hanteras bör man sätta nosring på innan han blir ett år gammal.
  • Genom att bära med sig en bältesskärare kan du snabbt lösgöra dig om du eller djuret fastnat.
  • Viktigt är att det finns tillgång till en behandlingsbox där djuret kan fixeras.

Trots stora risker, finns det mycket man kan göra för att arbetet på gården ska bli säkrare, både för djur och för människor. Det är många skador som kan undvikas bara genom att inte vara stressad när djuren hanteras. Fasta rutiner kan göra djuren mindre nervösa.
Viktigast är att vara väl insatt i djurens naturliga beteenden och att läsa av deras sinnesstämning. Tecken på sjukdom, rädsla, hotbeteende eller flykttendenser kan bidra till en förhöjd risk. Tänk på att även djur som normalt är snälla och fogliga kan i trängda och stressade situationer bli farliga, särskilt om de är tunga.

Artiklar om Lantbruk

Här hittar du alla senaste artiklarna om lantbruk.

Läs mer

Försäkring

Försäkra ditt lantbruk eller få mer information.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kontakta oss.

Läs mer

Sociala medier

Vi finns även på Facebook!

Följ oss

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg