Vi tänker smittskydd – gör du?

Det finns mycket du kan göra för att minska risken för att din besättning drabbas av smittsamma sjukdomar. Bland annat kan du titta in på den nya webbplatsen för smittskydd för att få värdefulla tips.

Du kan själv minska risken för att få in smittor i besättningen. Till exempel genom provtagning vid inköp av djur, välkomsthallar för nya djur, säker foderhantering, skyddskläder och handtvätt för besökande i stallet med mera. Listan på de insatser du kan göra för att hålla smittor och sjukdomar på avstånd från din besättning kan göras lång.

Ekonomisk ersättning

Blir du drabbad så finns ekonomisk hjälp att få. För de smittor och sjukdomar som lyder under epizooti- och zoonoslagen betalas viss ersättning från Jordbruksverket. Är din besättning försäkrad hos Agria får du ytterligare hjälp att minska kostnaderna. Här kan du läsa om vilka ersättningsnivåer som gäller om du skulle drabbas av en sådan smitta.

Smittsäkra.se – Ny webbplats för smittskydd

Växa Sverige och Svenska Djurhälsovården lanserade nyligen en webbplats för information om smittskydd, smittsäkra.se. På webplatsen får du råd och tips om vad du bör tänka på när det gäller att smittsäkra din besättning, rutiner för besökare och rekommendationer om du planerar att bygga om eller bygga nytt. Det finns också möjlighet till att utvärdera den egna gårdens smittskydd genom anonyma självtester.

Sist men inte minst hittar du information om det nya smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning som på sikt kommer att ersätta det Frivilliga salmonellaprogrammet.


 

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg