Som djurägare vet du betydelsen av omsorg om djuren. Försäkringen är en viktig del i omsorgen av ditt företag. Olika smittor och sjukdomar kan orsaka stora förluster för ditt företag. Klarar du ekonomin om din besättning blir spärrad på grund av till exempel salmonella eller om du förlorar mjölk på grund av virusinfektion?

Så minskar du risken för smitta

Du kan själv minska risken för att få in en smitta i besättningen. Till exempel genom provtagning vid inköp av djur, välkomststallar för nya djur, säker foderhantering, skyddskläder för besökande i stallet med mera. Listan kan göras lång. Det är viktigt att du själv tänker igenom vad du kan göra bättre för att hålla smittor och sjukdomar på avstånd från din besättning.

Ekonomisk ersättning

Har du ändå otur och blir drabbad så finns ekonomisk hjälp att få. För de smittor och sjukdomar som lyder under epizootilagen betalas viss ersättning från Jordbruksverket. Har du dessutom en besättningsförsäkring i Agria Djurförsäkring har du ytterligare ekonomisk hjälp.

Agria har ett samarbete med Svensk Mjölk, vilket gör det möjligt för oss att, med ditt samtycke, ta del av besättningens provmjölkningsredovisningar digitalt. Detta underlättar skaderegleringen för dig som kund och vi kan snabbare hjälpa dig ekonomiskt.