Område: Lantbruk Om Smittsamma Sjukdomar

Vilka smittor kan påverka jordbruket?

Idag finns än så länge få kliniska symptom som kan härledas till klimatförändringar i Sverige, men varningsklockorna har börjat ringa på allvar. Varmare och fuktigare klimat innebär fler smittbärare och nya smittor som påverkar jordbruket. 

Artiklar
Bra körvägar minskar risken för smittspridning Genom att ha väl genomtänkta körvägar går det att minska risken för smittspridning såväl inom den egna besättningen som mellan besättningar. Här följer ett par tips! Artiklar
Vi tänker smittskydd – gör du? Det finns mycket du kan göra för att minska risken för att din besättning drabbas av smittsamma sjukdomar. Bland annat kan du titta in på den nya webbplatsen för smittskydd för att få värdefulla tips. Artiklar
Agria tänker smittskydd I en värld med allt öppnare gränser ökar också risken för att smittsamma sjukdomar som till exempel salmonella ska spridas. Även andra sjukdomar, som fotröta, EHEC och RS-virus kan drabba dina djur. Artiklar