Område: Lantbruk Om Salmonella

Stor variation i salmonellaskyddet för nötbesättningar - vilket skydd har du?

Om din besättning spärras på grund av salmonella så betalar Agrias försäkringar upp till 30 % av det belopp som Jordbruksverket betalar. Men hur mycket Jordbruksverket betalar varierar och i värsta fall kan den statliga ersättningen utebli helt – och 30 % av ingenting är ju just ingenting.

Artiklar
Salmonellainfektion hos får - en zoonos Zoonoser är ett samlingsnamn för smittsamma sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa och lyder under zoonoslagen (1999:658). Salmonella kan smitta både från djur till människa och tvärtom. Artiklar
Agria tänker smittskydd I en värld med allt öppnare gränser ökar också risken för att smittsamma sjukdomar som till exempel salmonella ska spridas. Även andra sjukdomar, som fotröta, EHEC och RS-virus kan drabba dina djur. Artiklar