Även i detta fall finns en lösning, i form av vår specialförsäkring Agria Salmonella, som kan betala upp till 75 % av den totala förlusten vid en spärr.

Vilka besättningar är det då som helt saknar statligt skydd? De som under tolv månader, räknat bakåt från den dag man blir spärrad, har köpt in fler än 150 djur från fler än fem besättningar – och det är bägge kriterierna som ska vara uppfyllda. Det är alltså ok att till exempel köpa in 400 djur från fyra besättningar, men köper man till exempel in 151 djur från sex besättningar så blir den statliga ersättningen 0 kronor.

Man kan säga att denna så kallade 150/5-regel utgör huvudregeln för när statlig ersättning utbetalas eller inte, men dessvärre finns det en hel del fallgropar. Till exempel är det inte alltid glasklart hur inköp räknas vid så kallade kvighotell (speciellt inte om hotellet tar emot djur från fler besättningar än din).
Om man inte har järnkoll på alla inköpsdatum så kan faktiskt en besättning som till exempel bara köper in så lite som 80 halvfabrikat varje höst, bli helt utan skydd under delar av året (om man till exempel köpte 80 djur 15/11 år 1 och 80 djur 15/9 år 2 så har man ju faktiskt köpt in 80+80=160 djur på senaste tolv månaderna om man skulle bli spärrad den 15/10 år 2).

Tänk även på att alla inköpta djur räknas – inte bara slaktdjur. Om man till exempel köper in 200 djur per år via fem mellangårdsavtal och samtidigt har en dikobesättning, så ryker det statliga skyddet i det ögonblick man köper in en avelstjur. Och det är inte bara köttbesättningar som kan drabbas – även mjölkbesättningar kan förlora det statliga skyddet när man befinner sig i en större utökningsfas och köpt på sig mer än 150 djur under senaste året.

Så allra bäst är det naturligtvis om du bedriver din produktion på ett sådant sätt att staten är med och betalar i någon form – då räcker det att du har djuren försäkrade i Agria Kött eller Agria Mjölk för att du ska kunna maximera ditt salmonellaskydd. Det fina i kråksången är att besättningsförsäkringen inte blir ett öre dyrare när du genom deltagande i smittskyddsprogram ökar ditt sammanlagda skydd från stat och försäkring från 65 % till 91 %.