Anmäl skada - Lantbruk

Gå direkt till:

Posta in din anmälan

Skicka din skadeanmälan via vanlig post. Handläggningstiden är 14 dagar.

Se till att fylla i rätt blankett så noggrannt som möjligt.

Endast skadeanmälan

Agria Djurförsäkring
Box 703 06
107 23 Stockholm

Så fort en skada sker ska du kontakta Länsförsäkringar där du bor för en besiktning av skadan. Du måste anmäla skadan inom fyra dagar från att den hände. Anmäler du skadan senare kan ersättningen reduceras. Du får inte så om eller skörda innan skadan är besiktad.

Kontaktuppgifter Länsförsäkringar

Innan du fyller i din blankett

Spara ner skadeanmälningsblanketten på din dator innan du fyller i den.

  • Fyll i en skadeanmälan så fullständigt som möjligt. Alla uppgifter är viktiga för att skaderegleringen ska gå snabbt och smidigt.
  • Skicka med alla gårdsjournaler, förrättningsunderlag och övriga intyg som du har fått av din veterinär. Skicka också med leveranssedel eller faktura från kadaverhämtningen.
  • Är djuret slaktat eller obducerat ska du skicka med avräkningsnotan från slakteriet eller obduktionsrapporten. Det finns information i varje skadeanmälan om vilka intyg som du ska skicka med.
  • Det är alltid en veterinär som ska döma ut sjuka eller skadade djur. Om inte djuret måste avlivas omedelbart av djurskyddsskäl som till exempel vid ett benbrott.